Yn fras: Dadansoddeg Cyhoeddi Cynnwys Wedi'i Wneud yn Iawn

Os yw'ch cwmni'n buddsoddi mewn datblygu cynnwys, ni fydd dadansoddeg safonol yn ddim llai na rhwystredig. Dyma ychydig o resymau ... awduron, categorïau, dyddiadau cyhoeddi a thagio. Mae yna gwestiynau penodol y bydd eich cwmni yn gofyn i chi na allwch eu hateb: Pa gynnwys a gyhoeddwyd gennym y mis hwn a berfformiodd orau? Pa awdur sy'n gyrru'r mwyaf o draffig i'n gwefan? Pa dagiau sydd fwyaf poblogaidd? Pa gategorïau o gynnwys sydd fwyaf poblogaidd?

5 Dangosfyrddau Google Analytics Sydd Ddim yn Eich Gofalu Chi

Gall Google Analytics fod yn frawychus i lawer o farchnatwyr. Erbyn hyn rydym i gyd yn gwybod pa mor bwysig yw penderfyniadau sy'n cael eu gyrru gan ddata i'n hadrannau marchnata, ond nid yw llawer ohonom yn gwybod ble i ddechrau. Offeryn pwerdy ar gyfer y marchnatwr meddwl dadansoddol yw Google Analytics, ond gall fod yn haws mynd ato nag y mae llawer ohonom yn ei sylweddoli. Wrth gychwyn ar Google Analytics, y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw rhannu eich dadansoddeg yn adrannau bach eu maint. Creu

Spundge: Curadu Cynnwys Cydweithredol ar gyfer Timau

Mae Spundge yn ei gwneud hi'n hawdd olrhain y wybodaeth orau, distyllu gwybodaeth, ffurfio syniadau cymhellol, a chreu cynnwys dylanwadol. Mae ganddyn nhw fersiwn am ddim a fersiwn broffesiynol o'u platfform. Mae Spundge PRO yn blatfform cynnwys sy'n galluogi timau ac unigolion i ddarganfod, curadu, creu a dosbarthu cynnwys deniadol, dylanwadol. Mae Spundge yn caniatáu ichi: Tracio - Cadw golwg ar y cynnwys gorau, wedi'i drefnu'n braf yn Llyfrau nodiadau yn ôl pynciau, digwyddiadau, pobl neu unrhyw strwythur sy'n

Llwyddiant trwy Adroddiadau Defnydd Awtomataidd

Yn fy swydd, rydym yn defnyddio Salesforce fel ein teclyn Rheoli Perthynas Cwsmer (CRM). Mae Salesforce yn un o'r systemau anhygoel hynny sy'n gallu gwneud bron unrhyw beth, ond fel arfer mae angen peth ymdrech i gyrraedd yno. Un o'r ymdrechion gwych a welaf Salesforce yn ei hyrwyddo yw adroddiadau defnydd marchnata e-bost rhagweithiol a anfonir yn fisol at bob defnyddiwr. Mae'r adroddiadau'n rhoi rhywfaint o fewnwelediad i feysydd y cais y maent yn eu defnyddio'n llawn fel