Sut Mae Dal Arweiniol Digidol yn Esblygu

Mae cipio plwm wedi bod o gwmpas ers tro. Fel mater o ffaith, faint o fusnesau sy'n llwyddo i fusnes GET. Mae defnyddwyr yn ymweld â'ch gwefan, maen nhw'n llenwi ffurflen yn chwilio am wybodaeth, rydych chi'n casglu'r wybodaeth honno ac yna rydych chi'n eu ffonio. Syml, iawn? Ehh ... dim cymaint ag y byddech chi'n ei feddwl. Mae'r cysyniad, ynddo'i hun, yn wallgof o syml. Mewn theori, dylai fod yn eithaf damn hawdd dal cymaint o dennynau. Yn anffodus, mae'n