Sut mae Hysbysebu'n Gweithio

Wrth ymchwilio i bwnc hysbysebu, digwyddais ar ffeithlun ar How Advertising Makes Us Buy. Mae'r ffeithlun isod yn agor gyda'r syniad bod cwmnïau'n gyfoethog a bod ganddyn nhw bentyrrau o arian ac maen nhw'n ei ddefnyddio i drin eu cynulleidfa wael. Rwy'n credu bod hynny'n syniad eithaf annifyr, anffodus ac annhebygol. Mae'r syniad cyntaf mai dim ond cwmnïau cyfoethog yn hysbysebu yn syniad rhyfedd. Nid yw ein cwmni'n gyfoethog ac, mewn gwirionedd, roedd ganddo gwpl

Y Wyddoniaeth Syndod y Tu ôl i Ddylanwad a Pherswâd

Rydw i wedi bod yn lleisiol am fy nirmyg ar y panacea diweddaraf o sut mae marchnata dylanwad yn cael ei werthu ar-lein. Er fy mod yn credu bod gan ddylanwadwyr gyrhaeddiad mawr a rhywfaint o ddylanwad, nid wyf yn credu bod ganddyn nhw bŵer perswadio yn annibynnol ar ffactorau eraill. Mae marchnata dylanwad yn dal i ofyn am strategaeth y tu hwnt i daflu rhai tocynnau at ddylanwadwr neu gael ail-drydar. Yn ôl Dr. Robert B. Cialdini, awdur Dylanwad: Gwyddoniaeth ac Ymarfer (5ed Argraffiad), gallaf