PYSGOD: Dal a Mesur Ymgysylltiad Defnyddwyr yn Eich Digwyddiad Nesaf

Mae PYSGOD yn cefnogi brandiau, trefnwyr digwyddiadau, a chynghreiriau chwaraeon, gyda system weithredu digwyddiadau sy'n galluogi casglu data defnyddwyr, yn hwyluso ymgysylltiad ffan wrth actifadu brandiau, ac yn rhoi'r gallu i gefnogwyr gasglu cynnwys, mynd i mewn i sweepstakes, a rhannu profiadau trwy'r cyfryngau cymdeithasol. P'un a yw'n casglu data ar gyfer digwyddiadau pabell fawr, yn mesur ymddygiad mynychwyr mewn digwyddiadau corfforaethol neu'n monitro ymgysylltiad defnyddwyr mewn cynhadledd, gall PYSGOD fesur ymddygiad pob ymwelydd. Mae'r dangosfwrdd adrodd PYSGOD yn darparu ar unwaith

Demo Realiti Estynedig Webtrends

Os na welwch y fideo canlynol, cliciwch drwodd i weld stwnsh realiti estynedig gan ddefnyddio Webtrends! Mae hwn yn arddangosiad gwych o'r defnydd o ddadansoddeg a gweithgaredd oddi ar y safle a welwyd yng nghynhadledd Webtrends Engage 2010. Mae'r camera'n darganfod ac yn olrhain y bathodyn, yn diweddaru Webtrends, ac - mewn amser real - yn arddangos y manylebau presenoldeb diweddaraf!