Nid yw'ch Llwyfannau Marchnata mor Gywir ag y Meddyliwch

Nid yw llawer o bobl yn sylweddoli cyfyngiadau llwyfannau dadansoddeg a marchnata wrth fesur ymwelwyr unigryw. Mae'r rhan fwyaf o'r llwyfannau hyn yn mesur ymwelydd trwy osod cwci, ffeil fach y cyfeirir ati bob tro y bydd ymwelydd yn dychwelyd i'r wefan gan ddefnyddio'r un porwr. Y broblem yw efallai na fyddaf yn ailedrych ar eich gwefan o'r un porwr ... neu efallai y byddaf yn dileu fy cwcis. Os byddaf yn ymweld â'ch gwefan ar fy ffôn symudol, llechen,

Llawenydd Clicio

Gwyddoniaeth yw e-fasnach - ond nid yw'n ddirgelwch. Mae'r manwerthwyr ar-lein gorau wedi clirio llwybr i'r gweddill ohonom trwy weithredu miloedd o strategaethau profi a darparu reams o ddata i eraill eu gweld a dysgu ohonynt. Heddiw, mae bron i draean o gyfanswm y boblogaeth Rhyngrwyd yn siopa ar-lein. Ar gyfer manwerthwyr, mae'r nifer hwn yn profi pŵer cynyddol gwerthiannau ar-lein. Er mwyn denu'r defnyddwyr cysylltiedig hyn, rhaid i fanwerthwyr wneud prynu ar eu gwefan yn ddymunol,

Pa mor ddrwg Y mae safleoedd yn gorddatgan nifer eu hymwelwyr?

Mae ComScore newydd ryddhau ei Bapur Gwyn ar Ddileu Cwci. Ychydig o ffeiliau yw cwcis y mae tudalennau gwe yn eu cyrchu i arbed gwybodaeth ynddynt ar gyfer marchnata, dadansoddi, dadansoddeg, ac i gynorthwyo gyda phrofiad y defnyddiwr. Er enghraifft, pan fyddwch chi'n gwirio blwch i gadw'ch gwybodaeth mewngofnodi ar wefan, fel rheol mae'n cael ei gadw mewn Cwci a'i gyrchu y tro nesaf y byddwch chi'n agor y dudalen honno. Beth yw ymwelydd unigryw? At ddibenion dadansoddol, bob tro mae tudalen we yn gosod