Infograffig: Mae Strategaethau Newydd yn Dod i'r Amlwg i Gyrru Twf Manwerthu Gyda Google Ads

Yn ei bedwaredd astudiaeth flynyddol ar berfformiad y diwydiant manwerthu yn Google Ads, mae Sidecar yn argymell bod manwerthwyr e-fasnach yn ailfeddwl am eu strategaethau ac yn dod o hyd i'r gofod gwyn. Cyhoeddodd y cwmni'r ymchwil yn ei Adroddiad Meincnodau 2020: Google Ads in Retail, astudiaeth gynhwysfawr ar berfformiad y sector manwerthu yn Google Ads. Mae canfyddiadau Sidecar yn nodi gwersi allweddol i fanwerthwyr eu hystyried trwy gydol 2020, yn enwedig yng nghanol yr amgylchedd hylif a grëwyd gan yr achosion o COVID-19. Roedd 2019 yn fwy cystadleuol nag erioed,