Fideo: Cyflawnir Arloesi trwy Ddatrys Problemau

Ddydd Gwener, cefais gyfle anhygoel i gymryd rhan yn Uwchgynhadledd Arloesi Compendium. O dan arweinyddiaeth yr Arlywydd Frank Dale, gyda syniad gan Blake Matheny, a gyda chefnogaeth y sylfaenydd Chris Baggott a Sales VP Scott Blezcinski, cymerodd y cwmni “amser allan” o weithio ac, yn lle hynny, neilltuodd ddiwrnod i arloesi. Dechreuodd Chris y fenter gyda'r stori anhygoel am sut y methodd mewn un busnes, ond ar ôl nodi'r

Mae'r Rhyngrwyd yn Rhedeg yn Well heb Fflach

Roedd Steve Jobs yn iawn. Y person cyntaf a'm cynghorodd i gael atalydd Flash oedd Blake Matheny. Mae Blake yn un o'r peirianwyr gorau i mi erioed gael y pleser o weithio gyda nhw - ac rydw i wedi gweithio gydag ef yn Compendium ac yn ChaCha. Byddech chi'n meddwl y byddwn i wedi gwrando ar foi a drawsnewidiodd yr isadeiledd a'r platfform cyfan o leiaf dau gwmni technoleg gwahanol. Wnes i ddim gwrando arno. I.

Ymgysylltu â Marchnata: Hwyl gyda Fideos

Dim ond os yw'r cwsmeriaid hynny mewn gwirionedd yn trosoledd y platfform y mae adeiladu platfform i fusnesau flogio arno yn llwyddiant. Rydym yn gwybod y byddai ein cleientiaid yn llwyddo i gael elw ar fuddsoddiad pe gallem eu cael i greu a rhannu mwy o swyddi am eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Mae defnyddio platfform yn ei gwneud yn ofynnol bod gan y feddalwedd fel cwmni gwasanaeth strategaeth mewn gwirionedd i sicrhau defnydd. O fynd ymlaen trwy fonitro'r defnydd, dylai platfform fod yn gwirio

Cymerwch yr Her Blogio 60 Eiliad

Roeddwn i eisiau rhannu hyn gyda chi Folks, mae hon yn ffordd cŵl i arwain trwy demo ar eich gwefan - ac mae'n gweithio'n dda gyda fy nghwmni, Compendium Blogware.

Newyddion Gwych! Nid oes neb yn Gwybod Pwy Ydych Chi!

Mae Patronpath yn tyfu! Diolch i waith anhygoel gan ein staff Cymorth Gwerthu, Gwerthu ac yn enwedig ein Prif Swyddog Gweithredol - mae Patronpath ar droed. Pan fyddaf yn meddwl am Feddalwedd fel Gwasanaeth, nid oes enghraifft fwy nag archebu ar-lein ar gyfer y diwydiant gwasanaeth bwyd. Dechreuais gyda Patronpath ym mis Awst eleni. Mae'r swydd wedi bod yn heriol. Bu'n rhaid i'n timau datblygu oresgyn rhai tasgau anhygoel o anodd ond parhau i gyflawni. Hefyd,