Y Dau Offeryn Mwyaf Effeithiol ar gyfer Cynhyrchu Arweiniol B2B Llwyddiannus

Dewiswch empathi cwsmeriaid a phrofiad y cwsmer fel cynhwysyn pwysig yn eich strategaeth ac efallai eich bod chi eisoes wedi dod o hyd i'r darn coll a all nawr gyflawni'r pos cenhedlaeth arweiniol!

Marchnata Afal: 10 Gwers y Gallwch Chi Ei Gymhwyso i'ch Busnes

Mae fy ffrindiau wrth eu bodd yn rhoi amser caled i mi am fod yn gymaint o gefnogwr Apple. Gallaf feio’r cyfan yn onest ar ffrind da, Bill Dawson, a brynodd fy nyfais Apple gyntaf imi - AppleTV… ac yna gweithio gyda mi mewn cwmni lle ni oedd y rheolwyr cynnyrch cyntaf i ddefnyddio MacBook Pros. Rydw i wedi bod yn gefnogwr byth ers hynny ac yn awr, y tu allan i'r Homepod a'r Maes Awyr, mae gen i bob dyfais sengl.

Pam mae Martech yn Gorfodol Strategol ar gyfer Twf Busnes

Mae technoleg marchnata wedi bod ar gynnydd dros y degawd diwethaf, heb sôn am flynyddoedd. Os nad ydych wedi coleddu Martech eto, ac yn gweithio ym maes marchnata (neu werthu, o ran hynny), yna mae'n well ichi ymuno â chi cyn i chi gael eich gadael ar ôl! Mae technoleg farchnata newydd wedi rhoi cyfleoedd i fusnesau adeiladu ymgyrchoedd marchnata effeithiol a mesuradwy, dadansoddi data marchnata mewn amser real, ac awtomeiddio eu marchnata i yrru trosiadau, cynhyrchiant a ROI i fyny, gan ostwng costau, amser ac aneffeithlonrwydd.

Celf a Gwyddoniaeth Marchnata Cynnwys

Er bod llawer o'r hyn yr ydym yn ei ysgrifennu ar gyfer cwmnïau yn ddarnau arweinyddiaeth meddwl, yn ateb cwestiynau cyffredin, a straeon cwsmeriaid - mae un math o gynnwys yn sefyll allan. P'un a yw'n bost blog, ffeithlun, papur gwyn neu hyd yn oed fideo, mae'r cynnwys sy'n perfformio orau yn adrodd stori sydd wedi'i hegluro neu ei darlunio'n dda, a'i chefnogi gan ymchwil. Mae'r ffeithlun hwn o Kapost wir yn tynnu ynghyd yr hyn sy'n perfformio orau ac mae'n enghraifft wych o ... gyfuniad o gelf

Sut i Ddod o Hyd i Sianeli Marchnata Newydd

“Roedd yn lle cŵl iawn i gymdeithasu nes i bawb arall ddechrau mynd yno.” Mae hon yn gŵyn gyffredin ymysg hipsters. Mae marchnatwyr yn rhannu eu rhwystredigaeth; hynny yw, os ydych chi'n disodli'r gair “cŵl” gyda'r gair “proffidiol.” Gall sianel farchnata wych golli ei llewyrch dros amser. Mae hysbysebwyr newydd yn tynnu sylw oddi wrth eich neges. Mae costau cynyddol yn gwneud y buddsoddiad yn llai proffidiol. Mae defnyddwyr rheolaidd yn diflasu ac yn symud ymlaen i borfeydd mwy gwyrdd. I gadw