EDO: Mesur Ymgysylltiad Defnyddwyr â Hysbysebu Teledu

Pan fydd pobl yn trafod hysbysebu digidol, maent yn aml yn hepgor sianeli darlledu traddodiadol fel teledu a radio. Ond nid darlledu yn unig yw cwmni darlledu ddoe bellach ... maen nhw'n dal metrigau ymgysylltu a defnydd hyd at yr ail. Mae pob rhyngweithio rydych chi'n ei wneud ar eich anghysbell yn cael ei gofnodi i wneud y gorau o raglennu a thargedu hysbysebu. Mae'r hyn a oedd unwaith yn fantais i wasanaethau ffrydio modern bellach yn cael ei ymgorffori mewn hysbysebu teledu traddodiadol. Ffordd well o ddal

Old Spice Inspires: Pan yn Amheuaeth, Ewch yn Dumb

Weithiau rwyf wrth fy modd yn marchnata a datblygu strategaethau tymor hir sy'n newid canfyddiad busnes, yn cynyddu derbyniad brand, yn gyrru gwerthiannau ac yn skyrocket llwyddiant cwmni. Nid yw heddiw yn un ohonyn nhw. Mae'r byd marchnata ar-lein yn ymylu ar strategaeth wych y boi Old Spice. Os ydych chi'n un o'r ychydig nad oedd wedi clywed, mae'r boi Old Spice yn gweithio'n galed yn ateb Tweets trwy ei sianel Youtube yn bersonol. Mae'n ymateb i