Seicoleg Hysbysebu: Sut mae Meddwl yn Erbyn Teimlo'n Effeithio ar Eich Cyfraddau Ymateb Hysbysebu

Mae'r defnyddiwr cyffredin yn agored i nifer enfawr o hysbysebu bob 24 awr. Rydyn ni wedi mynd o'r oedolyn cyffredin sy'n agored i 500 o hysbysebion y dydd yn y 1970au i gynifer â 5,000 o hysbysebion y dydd heddiw Dyna tua 2 filiwn o hysbysebion y flwyddyn y mae'r person cyffredin yn eu gweld! Mae hyn yn cynnwys hysbysebion radio, teledu, chwilio, cyfryngau cymdeithasol ac argraffu. Mewn gwirionedd, mae hysbysebion arddangos 5.3 triliwn yn cael eu dangos ar-lein bob blwyddyn Ers i ni gael ein dinoethi

Gwyddoniaeth Marchnata Gweledol

Y mis hwn rydym wedi cael 2 ffotoshoots gyda chleientiaid, fideo drôn, a fideo arweinyddiaeth meddwl ... i gyd i addasu gwefannau a chynnwys ein cleientiaid. Bob tro rydyn ni'n cyfnewid lluniau stoc a fideo ar wefannau cwsmeriaid ac yn rhoi lluniau o'u cwmni, eu staff a'u cwsmeriaid yn ei le ... mae'n trawsnewid y wefan, ac mae ymgysylltu ac addasiadau yn cynyddu. Mae'n un o'r pethau cynnil hynny nad ydyn ni o reidrwydd yn eu nodi wrth weld gwefan, ond

Terminoleg Dylunio Graffig y Mae Noobs yn aml yn ei ddrysu

Fe wnes i chwalu ychydig pan wnes i ddod o hyd i'r ffeithlun hwn oherwydd, fel mae'n digwydd, mae'n rhaid i mi fod yn noob dylunio graffig. Ond, gwaetha'r modd, mae'n anhygoel darganfod faint nad ydw i'n ei wybod am ddiwydiant rydw i wedi bod yn rhan annatod ohono am y 25 mlynedd diwethaf. Yn fy amddiffynfa, dim ond graffeg yr wyf yn dablu ac yn gofyn amdano. Diolch byth, mae ein dylunwyr yn llawer mwy gwybodus am ddylunio graffig nag ydw i. Mae angen i chi wybod y gwahaniaeth rhwng

Glanio Awgrymiadau Optimeiddio Tudalen sy'n Cynyddu Cyfraddau Trosi

Nid oes amheuaeth bod optimeiddio tudalennau glanio yn ymdrech werth chweil i unrhyw farchnatwr. Mae E-bost Monks wedi llunio'r ffeithlun rhyngweithiol cynhwysfawr hwn ar awgrymiadau optimeiddio tudalennau glanio sy'n gyrru canlyniadau mesuradwy. Dyma rai stats gwych sy'n gysylltiedig ag optimeiddio tudalennau glanio. Cododd yr Arlywydd Barrack Obama $ 60 miliwn yn ychwanegol gyda chymorth profion A / B Mae gan dudalennau glanio hir y gallu i gynhyrchu hyd at 220% yn fwy o arweiniadau nag uwchlaw'r plygu galw i weithredu 48%

Tueddiadau Dylunio Gwefan 2016 i'w Ystyried Cyn Creu Eich Gwefan

Rydym wedi gweld llawer o gwmnïau'n symud tuag at brofiad glanach a symlach i ddefnyddwyr gwefannau. P'un a ydych chi'n ddylunydd, yn ddatblygwr, neu os ydych chi'n caru gwefannau yn unig, gallwch ddysgu rhywbeth trwy edrych ar sut maen nhw'n ei wneud. Paratowch i gael eich ysbrydoli! Animeiddio Gan adael dyddiau cynnar, gaudy'r we, a oedd yn fflysio â gifs sy'n fflachio, bariau wedi'u hanimeiddio, botymau, eiconau a bochdewion dawnsio, mae animeiddio heddiw yn golygu creu gweithredoedd rhyngweithiol, ymatebol sydd