Pam fod angen Cynlluniau Palet Lliw Cyflenwol ar ein Llygaid ... A Lle Gallwch Chi Eu Gwneud Nhw

Oeddech chi'n gwybod bod gwyddoniaeth fiolegol y tu ôl i sut mae dau neu fwy o liwiau'n ategu ei gilydd? Dydw i ddim yn offthalmolegydd nac yn optometrydd, ond byddaf yn ceisio cyfieithu'r wyddoniaeth yma ar gyfer pobl syml fel fi. Gadewch i ni ddechrau gyda lliw yn gyffredinol. Lliwiau Ydy Amledd Mae afal yn goch ... iawn? Wel, ddim mewn gwirionedd. Mae amlder sut mae golau yn cael ei adlewyrchu a'i blygu oddi ar wyneb afal yn ei gwneud yn ganfyddadwy, wedi'i drosi gan