Stori gwefan

Mae Leonard Bernstein yn rholio drosodd yn ei fedd… ond mae'n dal yn eithaf doniol.

Fideo: Twitter mewn Bywyd Go Iawn

Efallai mai hon yw'r enghraifft fwyaf o wallgofrwydd Twitter. Rwy'n credu fy mod yn dilyn 5,000 o bobl oherwydd bod un o bob 1,000 o drydariadau yn ddefnyddiol. Gwyliwch y fideo ac fe welwch yr hyn a welaf. Hyd yn oed gyda'r holl wallgofrwydd, dwi'n dal i garu Twitter serch hynny! Dyna lle des i o hyd i'r fideo hon, wrth gwrs!