CodeGuard: Gwneud copi wrth gefn o'r Wefan yn y Cymylau

Tua blwyddyn yn ôl, roedd gennym gleient yn ein ffonio ac roeddent yn wyllt. Fe wnaethant ddileu defnyddiwr o'u system ac roedd y defnyddiwr hwnnw'n berchen ar yr holl gynnwys felly dilëwyd y cynnwys hefyd. Roedd y cynnwys wedi diflannu. Misoedd o waith i boblogi'r wefan ... i gyd wedi mynd mewn curiad calon. Ein hymgysylltiad yn unig oedd adeiladu eu thema, nid rheoli'r cynnal a'r gweithredu go iawn. O ganlyniad, dim ond hynny a gawsom