UltraSMSScript: Prynu Llwyfan SMS, MMS, a Marchnata Llais Gyda API

Gall cychwyn strategaeth neges destun fod yn broses weithredu frawychus. Credwch neu beidio, mae cludwyr â llaw i raddau helaeth hyd yn oed heddiw ... cyflwynwch waith papur, adolygwch eich polisïau cadw data a phreifatrwydd, eu cymeradwyo ar ganiatâd SMS. Nid wyf yn ceisio tanddatgan pwysigrwydd cydymffurfio â'r cyfrwng hwn, ond gall y rhwystredigaeth o fudo neu integreiddio datrysiad SMS fod yn eithaf rhwystredig i farchnatwr cyfreithlon sy'n seiliedig ar ganiatâd. Mae'r broses ar gyfer Marchnata SMS yn eithaf a

Marchnata a Hysbysebu Agosrwydd: Y Dechnoleg a Thactegau

Cyn gynted ag y byddaf yn cerdded i mewn i'm cadwyn Kroger (archfarchnad) leol, edrychaf i lawr ar fy ffôn ac mae'r ap yn fy rhybuddio lle y gallaf naill ai popio fy nghod bar Kroger Savings i'w wirio neu gallaf agor yr ap i chwilio a dod o hyd i eitemau ynddo yr eiliau. Pan fyddaf yn ymweld â siop Verizon, mae fy ap yn fy rhybuddio gyda dolen i fewngofnodi cyn i mi hyd yn oed fynd allan o'r car. Dyma ddau

Marchnata Symudol: Gweler Y Gwir Botensial Gyda'r Enghreifftiau hyn

Marchnata symudol - mae'n rhywbeth efallai eich bod wedi clywed amdano, ond, o bosib, yn gadael ar y llosgwr cefn am y tro. Wedi'r cyfan, mae cymaint o wahanol sianeli ar gael i fusnesau, onid marchnata symudol yn un y gellir ei anwybyddu? Cadarn - gallwch ganolbwyntio ar y 33% o bobl nad ydyn nhw'n defnyddio dyfeisiau symudol yn lle. Disgwylir i'r defnydd o ddyfeisiau symudol yn fyd-eang dyfu i 67% erbyn 2019, ac rydym ni

Sut i Wella Ymgysylltiad yn Eich Cynhadledd Nesaf

Mae'r ffeithlun hwn o The Europe Hotel & Resort, gwesty moethus pum seren yn Iwerddon, yn rhoi rhywfaint o drosolwg o dueddiadau yn MICE (Cyfarfodydd, Cymhellion, Cynadleddau ac Arddangosfeydd): Mae gwariant cyfarfodydd yn codi yn fyd-eang gyda rhagolwg o gynnydd disgwyliedig o 2.1% ar gyfer 2016 36 Mae% o weithwyr proffesiynol y diwydiant #travel yn disgwyl gwario mwy na $ 4,000 y pen mewn cymhellion yn 2016 Rhagwelir y bydd arddangosfeydd o fewn y diwydiant sioeau masnach yn tyfu 2.4% yn 2016 Dibyniaeth technoleg yn

Popeth y mae angen i fanwerthwyr ei wybod am Strategaethau Disgownt a Chwpon

Waw - cyn gynted ag y gwelais yr ffeithlun hwn gan VoucherCloud, taleb a safle disgownt blaenllaw yn y DU, roeddwn i'n gwybod bod yn rhaid i mi ei rannu! Mae'r ffeithlun yn olwg gynhwysfawr ar ostyngiadau manwerthu, strategaethau talebau, cardiau teyrngarwch ac arferion gorau marchnata cwpon i fanwerthwyr. Mae'n darparu proffil defnyddiwr cwpon, awgrymiadau a thriciau ar gyfer optimeiddio'ch ymgyrchoedd, a thunnell o enghreifftiau gan fanwerthwyr blaenllaw. Yr hyn rwy'n ei werthfawrogi fwyaf yw'r dyfyniad hwn

Haciau Taliad Symudol ar gyfer Busnes

A yw'ch busnes yn darparu opsiwn talu symudol? Wrth i wasanaethau talu a thechnolegau symudol ddod yn hollbresennol, dylai'r cyfle i droi gobaith yn gwsmer trwy opsiwn talu symudol fod ar eich radar! Taliadau symudol yn amlwg yw'r dechnoleg sy'n tueddu i fusnesau o bob maint. Yn 2012 roedd $ 12.8 biliwn mewn trafodion symudol yn yr UD, erbyn 2017 bydd y nifer hwnnw ar $ 90 biliwn. Dyna gyfradd twf blynyddol cyfansawdd o 48%

Arwydd: Cyfathrebu trwy SMS, E-bost, Twitter a Facebook

Mae Signal yn blatfform integredig i fusnesau reoli, monitro a mesur eu hymdrechion marchnata ar draws sianeli symudol, cymdeithasol, e-bost a gwe. Yn y bôn, CRM + marchnata symudol + marchnata e-bost + rheolaeth cyfryngau cymdeithasol. Credwn fod swydd y marchnatwr wedi dod yn fwyfwy cymhleth oherwydd bod sianeli marchnata yn cynyddu'n gyflym, a'r offer i'w rheoli. Mae ein meddalwedd yn helpu cwmnïau i reoli eu hymdrechion marchnata yn hawdd mewn un man canolog wrth ddarparu a