SimpleTexting: Llwyfan SMS a Negeseuon Testun

Efallai y bydd cael neges destun i'w chroesawu gan frand yr ydych wedi rhoi caniatâd iddi fod yn un o'r strategaethau marchnata mwyaf amserol a gweithredadwy y gallwch eu gweithredu. Mae Marchnata Negeseuon Testun yn cael ei ddefnyddio gan fusnesau heddiw i: Hwb Gwerthu - Anfon hyrwyddiadau, gostyngiadau, a chynigion amser cyfyngedig i dyfu refeniw Adeiladu Perthynas - Darparu gwasanaeth i gwsmeriaid a chefnogaeth gyda sgyrsiau dwyffordd Ymgysylltu â'ch Cynulleidfa - Rhannwch ddiweddariadau pwysig a newydd yn gyflym. cynnwys Cynhyrchu Cyffro - Gwesteiwr

WordPress: Gwreiddio Chwaraewr MP3 yn Eich Post Blog

Gyda phodledu a rhannu cerddoriaeth mor gyffredin ar-lein, mae cyfle gwych i wella profiad eich ymwelwyr ar eich gwefan trwy ymgorffori sain yn eich postiadau blog. Diolch byth, mae WordPress yn parhau i esblygu ei gefnogaeth i ymgorffori mathau eraill o gyfryngau - ac mae ffeiliau mp3 yn un o'r rhai sy'n hawdd eu gwneud! Er bod arddangos chwaraewr ar gyfer cyfweliad diweddar yn wych, efallai na fyddai'n syniad da cynnal y ffeil sain wirioneddol. Mae'r rhan fwyaf o westeion gwe ar gyfer

Stopiwch Ddiweddaru Blynyddoedd mewn Busnes ar Eich Safle WordPress gyda'r Cod Byr hwn

Un o'r pethau mwyaf am WordPress yw'r hyblygrwydd i adeiladu codau byr. Yn y bôn, llinynnau amnewid yw codau byr y gallwch eu mewnosod yn eich cynnwys sy'n rhoi cynnwys deinamig. Rwy'n helpu cleient yr wythnos hon lle maen nhw'n cymryd un o'u cynhyrchion a'i gyflwyno i barth newydd. Mae'r wefan yn gannoedd o dudalennau ac wedi bod yn dipyn o ymgymeriad. Gan ein bod ni wedi bod yn gweithio ar y rhestr boblogaidd o faterion, un hynny

WordPress: Sut i Restru Tudalennau Plant (Fy Ategyn Newyddaf)

Rydyn ni wedi ailadeiladu hierarchaeth gwefannau ar gyfer nifer o'n cleientiaid WordPress, ac un o'r pethau rydyn ni'n ceisio'i wneud yw trefnu'r wybodaeth yn effeithlon. I wneud hyn, rydym yn aml eisiau creu tudalen feistr a chynnwys bwydlen sy'n rhestru'r holl dudalennau oddi tani yn awtomatig. Rhestr o dudalennau, neu is-dudalennau plant. Yn anffodus, nid oes swyddogaeth na nodwedd gynhenid ​​i wneud hyn o fewn WordPress, felly fe wnaethom ddatblygu Rhestr WordPress

Widget Bar Ochr WordPress a Chod Byr ar gyfer Chwarae Podlediadau

Os ydych chi erioed wedi defnyddio'r teclyn RSS diofyn ar gyfer WordPress ac wedi nodi porthiant RSS Podcast, byddwch chi'n sylwi mai dim ond y teitl a'r disgrifiad y mae'n ei ddangos. Mae hynny oherwydd bod safon iTunes ar gyfer porthwyr podlediad yn ychwanegu tagiau ychwanegol ar gyfer y ddelwedd sy'n gysylltiedig â phodlediad yn ogystal â lleoliad y ffeil podlediad ei hun. Er bod gan WordPress ei chwaraewr sain ei hun, nid yw'r ddau yn gweithio gyda'i gilydd ... tan nawr! Roeddwn yn eithaf rhwystredig na allwn