KANA Express: Rheoli Profiad Cwsmer

Rydym yn ymgynghori â llawer o gwmnïau maint canolig a mawr sy'n penderfynu neidio i mewn i raglen marchnata cymdeithasol dim ond i ddarganfod nad oeddent yn rhagweld y galw ar unwaith am wasanaeth cwsmeriaid. Nid yw cwsmer anhapus yn poeni eich bod wedi agor cyfrif Twitter neu gyhoeddi tudalen Facebook ar gyfer eich allgymorth marchnata ... maen nhw'n mynd i fanteisio ar y cyfrwng i ofyn am wasanaeth. A chan ei fod yn fforwm cyhoeddus, mae'n well ichi ei ddarparu. Cyflym. Hyn

Mae Prynwyr Busnes yn Wahanol!

Mae'r ysgrifennwr copi Bob Bly wedi darparu rhestr o resymau pam mae marchnata i fusnesau yn wahanol iawn i ddefnyddwyr. Rwyf wedi ysgrifennu am fwriad mewn swyddi blaenorol, a chredaf fod hon yn enghraifft wych. Mae bwriad prynwr busnes yn unigryw o'i gymharu â defnyddwyr: Mae'r prynwr busnes eisiau prynu. Mae'r prynwr busnes yn soffistigedig. Bydd y prynwr busnes yn darllen llawer o gopi. Proses brynu aml-gam. Dylanwadau prynu lluosog. Mae cynhyrchion busnes yn