Zyro: Adeiladu Eich Safle Neu'ch Siop Ar-lein yn Hawdd Gyda'r Llwyfan Fforddiadwy hwn

Mae argaeledd llwyfannau marchnata fforddiadwy yn parhau i greu argraff, ac nid yw systemau rheoli cynnwys (CMS) yn ddim gwahanol. Rydw i wedi gweithio mewn nifer o lwyfannau perchnogol, ffynhonnell agored, a thalu CMS dros y blynyddoedd ... rhai yn anhygoel a rhai yn eithaf anodd. Hyd nes i mi ddysgu beth yw nodau, adnoddau a phrosesau cleient, nid wyf yn gwneud argymhelliad ar ba blatfform i'w ddefnyddio. Os ydych chi'n fusnes bach na all fforddio gollwng degau o filoedd o ddoleri ymlaen

Pam Rwy'n Cynghori Cwmnïau SaaS yn Erbyn Adeiladu Eu CMS Eu Hunain

Galwodd cydweithiwr uchel ei pharch arnaf gan asiantaeth farchnata yn gofyn am ychydig o gyngor wrth iddi siarad â busnes a oedd yn adeiladu ei blatfform ar-lein ei hun. Roedd y sefydliad yn cynnwys datblygwyr talentog iawn ac roeddent yn gwrthsefyll defnyddio system rheoli cynnwys (CMS) ... yn lle hynny yn gyrru i weithredu eu datrysiad cartref eu hunain. Mae'n rhywbeth rydw i wedi'i glywed o'r blaen ... ac rydw i'n nodweddiadol yn cynghori yn ei erbyn. Mae datblygwyr yn aml yn credu mai cronfa ddata yn unig yw CMS

Shoutem: Y Llwyfan Datblygu Ap Symudol Mwyaf Effeithlon

Dyma un o'r pynciau hynny y mae gen i gariad caled iawn arno o ran fy nghleientiaid. Gall apiau symudol fod yn un o'r strategaethau hynny sy'n parhau i fod â'r costau uchaf a'r enillion isaf ar fuddsoddiad pan gânt eu gwneud yn wael. Ond o'i wneud yn dda, mae ganddo fabwysiadu ac ymgysylltu wallgof o uchel. Yn ddyddiol mae tua 100 o apiau yn cael eu lanlwytho i'r farchnad, y mae 35 y cant ohonynt yn cael effaith yn y farchnad.

Llwyfan Gwasanaethau Cynnwys GRM: Dod â Chudd-wybodaeth i'ch Prosesau Busnes

Mae llwyfannau Rheoli Cynnwys Menter (ECM) yn parhau i ddatblygu eu cynigion, nid yn unig yn dod yn ystorfeydd dogfennau, ond mewn gwirionedd yn darparu gwybodaeth ar gyfer prosesau busnes. Mae Llwyfan Gwasanaethau Cynnwys (CSP) GRM yn llawer mwy na system rheoli dogfennau. Mae'n ddatrysiad lle gellir creu dogfennau y gellir eu rhannu ac yna gellir optimeiddio llifoedd gwaith busnes. Mae PDC GRM yn caniatáu i system rheoli cynnwys (CMS) integreiddio dadansoddeg data, dysgu peiriannau, cipio data deallus, a meddalwedd DMS i reoli dogfennau, olrhain fersiwn,

Chartio: Archwilio Data yn Seiliedig ar y Cwmwl, Siartiau a Dangosfyrddau Rhyngweithiol

Ychydig o ddangosfwrdd sy'n datrys y gallu i gysylltu â bron popeth, ond mae Chartio yn gwneud gwaith gwych gyda rhyngwyneb defnyddiwr sy'n hawdd neidio iddo. Gall busnesau gysylltu, archwilio, trawsnewid a delweddu o bron unrhyw ffynhonnell ddata. Gyda chymaint o ffynonellau data ac ymgyrchoedd marchnata gwahanol, mae'n anodd i farchnatwyr gael golwg lawn ar gylch bywyd cwsmer, ei briodoli a'i effaith gyffredinol ar refeniw. Chartio Trwy gysylltu â phawb