Ydych chi'n Agored i System Rheoli Cynnwys Newydd?

Ychydig flynyddoedd yn ôl, defnyddiodd 100% o'n cleientiaid WordPress fel eu system rheoli cynnwys. Ddwy flynedd yn ddiweddarach ac mae'r nifer honno wedi gostwng tua thraean. Ers i mi fod yn datblygu a dylunio gwefannau yn WordPress ers degawd bellach, rwy'n aml yn edrych at y CMS hwnnw oherwydd ychydig o resymau. Pam Rydym yn Defnyddio amrywiaeth a chefnogaeth Thema Anhygoel WordPress. Mae safleoedd fel Themeforest yn ffefryn i mi lle gallaf ddod o hyd i'r mwyaf