Pam Rwy'n Cynghori Cwmnïau SaaS yn Erbyn Adeiladu Eu CMS Eu Hunain

Galwodd cydweithiwr uchel ei pharch arnaf gan asiantaeth farchnata yn gofyn am ychydig o gyngor wrth iddi siarad â busnes a oedd yn adeiladu ei blatfform ar-lein ei hun. Roedd y sefydliad yn cynnwys datblygwyr talentog iawn ac roeddent yn gwrthsefyll defnyddio system rheoli cynnwys (CMS) ... yn lle hynny yn gyrru i weithredu eu datrysiad cartref eu hunain. Mae'n rhywbeth rydw i wedi'i glywed o'r blaen ... ac rydw i'n nodweddiadol yn cynghori yn ei erbyn. Mae datblygwyr yn aml yn credu mai cronfa ddata yn unig yw CMS