Mwyhau Eich Ymdrechion Marchnata 2022 gyda Rheoli Caniatâd

Mae 2021 wedi bod yr un mor anrhagweladwy â 2020, gan fod llu o faterion newydd yn herio marchnatwyr manwerthu. Bydd angen i farchnatwyr aros yn ystwyth ac ymatebol i heriau hen a newydd tra'n ceisio gwneud mwy gyda llai. Newidiodd COVID-19 y ffordd y mae pobl yn darganfod ac yn siopa yn ddiwrthdro - nawr yn ychwanegu grymoedd gwaethygu'r amrywiad Omicron, aflonyddwch yn y gadwyn gyflenwi a theimlad cyfnewidiol defnyddwyr i'r pos sydd eisoes yn gymhleth. Manwerthwyr sydd am ddal y galw pent-up yn

Sut y Gall Cyhoeddwyr Baratoi Stac Tech i Gyrraedd Cynulleidfa Fwyaf Dameidiog

Bydd 2021 yn ei wneud neu'n ei dorri i gyhoeddwyr. Bydd y flwyddyn i ddod yn dyblu'r pwysau ar berchnogion cyfryngau, a dim ond y chwaraewyr mwyaf selog fydd yn aros i fynd. Hysbysebu digidol fel y gwyddom ei fod yn dod i ben. Rydym yn symud i farchnad lawer mwy tameidiog, ac mae angen i gyhoeddwyr ailfeddwl am eu lle yn yr ecosystem hon. Bydd cyhoeddwyr yn wynebu heriau hanfodol gyda pherfformiad, hunaniaeth defnyddiwr, a diogelu data personol. Er mwyn

Celtra: Awtomeiddio'r Broses Dylunio Ad Creadigol

Yn ôl Forrester Consulting, ar ran Celtra, mae 70% o farchnatwyr yn treulio mwy o amser yn creu cynnwys hysbysebu digidol nag y byddai'n well ganddyn nhw. Ond nododd ymatebwyr y bydd awtomeiddio cynhyrchu creadigol yn cael effaith fawr dros y pum mlynedd nesaf ar ddylunio ad creadigol, gyda'r effaith fwyaf ar: Nifer yr ymgyrchoedd hysbysebu (84%) Gwella effeithlonrwydd prosesau / llif gwaith (83%) Gwella perthnasedd creadigol ( 82%) Gwella ansawdd creadigol (79%) Beth yw Llwyfan Rheoli Creadigol? Llwyfan rheoli creadigol

Bannerflow: Ymgyrchoedd Dylunio, Graddfa a Chyhoeddi

Wrth i sianeli hysbysebu ddod yn fwy amrywiol, gall y gallu i adeiladu, cydweithredu a chymeradwyo hysbysebion baner ddod yn hunllef. Mae Llwyfannau Rheoli Creadigol (CMP) yn darparu'r gallu i symleiddio dyluniad, gwella llifoedd gwaith, a gwneud y gorau o'r holl greadigol i safonau'r diwydiant. Mae platfform rheoli creadigol Bannerflow yn rhoi rheolaeth lwyr i chi dros gynhyrchu a dosbarthu hysbysebion, gan arbed amser ac arian i chi. Os ydych chi'n gweithio ar draws sawl sianel, mewn marchnadoedd lluosog, a gyda sawl fformat, mae Bannerflow yn gwneud y gwaith codi trwm, gan alluogi