5 Ystyriaethau Wrth Ddewis Storio Cwmwl I Gwneud y mwyaf o Gydweithrediad a Chynhyrchiant

Mae'r gallu i storio ffeiliau gwerthfawr fel ffotograffau, fideos a cherddoriaeth yn ddi-dor yn y cwmwl yn obaith hudolus, yn enwedig gyda'r cof paltry (cymharol) mewn dyfeisiau symudol a chost uchel cof ychwanegol. Ond beth ddylech chi edrych amdano wrth ddewis datrysiad storio cwmwl a rhannu ffeiliau? Yma, rydym yn dadansoddi'r pum peth y dylai pawb eu hystyried cyn penderfynu ble i roi eu data. Rheolaeth - Ydw i'n rheoli? Un o

Blitz: Profi Perfformiad a Llwyth o'r Cwmwl

Mae'n anodd meddwl am gyfatebiaeth ar gyfer y llwyth a roddir ar weinydd gwe felly dyma fynd. Dychmygwch eich bod chi'n weinydd gwe ac mae'ch ymwelwyr yn ganiau o domatos. Os oes gennych un neu ddwy gan o fwyd, gallwch eu cario yn eithaf hawdd. Pentyrru ychydig gannoedd yn eich breichiau ac ni all unrhyw un o'r bwyd gyrraedd lle mae angen iddyn nhw fod. Nawr, pe gallech chi rywsut leihau maint pob can,

Mae 5 Ffordd Systemau Rheoli Archeb yn y Cwmwl yn Eich Helpu i Ddod yn Agosach at Eich Cwsmeriaid

2016 fydd blwyddyn y Cwsmer B2B. Mae cwmnïau o bob diwydiant yn dechrau sylweddoli pwysigrwydd cyflwyno cynnwys wedi'i bersonoli, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac ymateb i anghenion prynwyr i aros yn berthnasol. Mae cwmnïau B2B yn canfod yr angen i addasu eu strategaethau marchnata cynnyrch er mwyn dyhuddo ymddygiadau siopa tebyg i B2C prynwyr cenhedlaeth iau. Mae ffacsys, catalogau a chanolfannau galwadau yn pylu ym myd B2B wrth i eFasnach esblygu i fynd i'r afael yn well ag anghenion newidiol prynwyr.

Sut y bydd y Fenter Gysylltiedig yn Creu Marchnad Diogelwch Hunaniaeth $ 47B

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, costiodd y toriad data cyfartalog gyfanswm o $ 3.5M i gwmnïau, sydd 15% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol. O ganlyniad, mae swyddogion CIO yn chwilio am ffyrdd o ddiogelu eu data corfforaethol wrth leihau colli cynhyrchiant i weithwyr. Mae Ping Identity yn cyflwyno'r ffeithiau am y farchnad diogelwch hunaniaeth ac yn cynnig atebion ar gyfer sut y gall cwmnïau alluogi mynediad diogel yn yr ffeithlun isod. Mae torri data yn cael effaith negyddol iawn ar y cwsmer

Adferiad Trychineb Rhithiol Wedi'i Esbonio gyda Legos

Lluniodd fy ffrindiau da yn BlueLock y fideo gwych hwn, gyda'r Prif Swyddog Gweithredol John Qualls yn serennu, sy'n esbonio sut y gellir datrys Adfer ar ôl Trychineb trwy ddefnyddio Cloud Computer. Ar nodyn ochr, lluniwyd y fideo gan Cantaloupe.