10 Ystod Perfformiad Gwerthu i'w Gwybod

Pa ganran o bobl sy'n gwerthu, ar gyfartaledd, sy'n colli eu cwota? Beth yw'r gyfradd agos ar gyfartaledd? Faint yn well y mae'r cynrychiolwyr gwerthu gorau yn ei berfformio o'i gymharu â'r cyfartaledd? Pa ganran o werthwyr sy'n deall poen eu cwsmer mewn gwirionedd? Pa ganran o gynrychiolwyr gwerthu sy'n teimlo bod y biblinell yn gywir? Mewn partneriaeth â Salesforce Work.com, mae'r ffeithlun hwn gan TAS Group yn cyflwyno deg darn o ddata sobreiddiol ar berfformiad gwerthu. P'un a ydych chi'n ei ystyried yn ysgytwol, neu