Sut i Ysgrifennu Penawdau Cydio Sylw y bydd Pobl yn Clicio Trwyddynt

Penawdau yn aml yw'r peth olaf y mae cynhyrchydd cynnwys yn ei ysgrifennu, ac weithiau nid ydyn nhw'n cael y driniaeth greadigol maen nhw'n ei haeddu. Fodd bynnag, mae camgymeriadau a wneir wrth lunio penawdau yn aml yn angheuol. Bydd hyd yn oed yr ymgyrch farchnata a weithredir orau yn cael ei gwastraffu gan bennawd gwael. Gall y strategaethau cyfryngau cymdeithasol gorau, tactegau SEO, llwyfannau marchnata cynnwys, a hysbysebu talu-fesul-clic addo dim ond un peth: Byddant yn rhoi eich pennawd o flaen darpar ddarllenwyr. Ar ôl hynny, bydd pobl yn clicio ai peidio