Gong: Llwyfan Cudd-wybodaeth Sgwrsio ar gyfer Timau Gwerthu

Mae peiriant dadansoddeg sgwrsio Gong yn dadansoddi galwadau gwerthu ar y lefel unigol ac agregau i'ch helpu chi i ddeall beth sy'n gweithio (a beth sydd ddim). Mae Gong yn dechrau gydag integreiddiad calendr syml lle mae'n sganio calendr pob cynrychiolydd gwerthu yn chwilio am gyfarfodydd gwerthu, galwadau neu arddangosiadau sydd ar ddod i'w cofnodi. Yna mae Gong yn ymuno â phob galwad gwerthu a drefnwyd fel mynychwr cyfarfod rhithwir i recordio'r sesiwn. Cofnodir sain a fideo (megis cyfranddaliadau sgrin, cyflwyniadau a demos)

3 Tîm Gwerthu Rhesymau yn Methu Heb Ddadansoddeg

Delwedd draddodiadol gwerthwr llwyddiannus yw rhywun sy'n cychwyn (gyda fedora a chwpwrdd briffio yn ôl pob tebyg), wedi'i arfogi â charisma, perswadioldeb, a chred yn yr hyn maen nhw'n ei werthu. Er bod amiability a swyn yn sicr yn chwarae rôl mewn gwerthiannau heddiw, mae dadansoddeg wedi dod i'r amlwg fel yr offeryn pwysicaf ym mlwch unrhyw dîm gwerthu. Mae data wrth wraidd y broses werthu fodern. Mae gwneud y gorau o ddata yn golygu tynnu'r mewnwelediadau cywir

ClearSlide: Llwyfan Cyflwyno ar gyfer Galluogi Gwerthu

Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan Forrester, mae 62 y cant o arweinwyr gwerthu eisiau mwy o welededd i weithgaredd gwerthu, ond dim ond 6 y cant sy'n hyderus eu bod yn cael mewnwelediadau cywir. O ganlyniad, mae arweinwyr gwerthu yn ei chael hi'n anodd deall pa gynrychiolwyr, timau a chynnwys sydd mewn gwirionedd yn effeithiol yn y cylch gwerthu - o leiaf nes bod cyfleoedd yn cael eu hennill neu eu colli. Mae ClearSlide, platfform cyflwyno wedi'i alluogi i werthu, wedi rhyddhau Engagement and Follow, nodweddion newydd sy'n helpu arweinwyr gwerthu i fonitro, dadansoddi a