Yr Her o Farchnata Silos a Sut i Torri Nhw

Mae Teradata, mewn cydweithrediad â Forbes Insights, wedi rhyddhau arolwg newydd sy'n ceisio archwilio'r heriau a'r atebion ar gyfer chwalu seilos marchnata. Mae'r arolwg yn rhestru pum Prif Swyddog Meddygol blaenllaw cwmnïau math B2B a B2C i rannu eu gwahanol gefndiroedd, safbwyntiau, heriau ac atebion. Mae'r papur gwyn yn trafod heriau marchnata seilos, gan gynnwys bod gan bob un ei weledigaeth brand ei hun, profiadau digyswllt cwsmeriaid, negeseuon wedi'u camlinio, cymell gwerthiannau tymor byr dros strategaethau brand tymor hir, yn wael