Plezi One: Offeryn Am Ddim I Gynhyrchu Arweinwyr Gyda'ch Gwefan B2B

Ar ôl sawl mis yn y lluniad, mae Plezi, darparwr meddalwedd awtomeiddio marchnata SaaS, yn lansio ei gynnyrch newydd mewn beta cyhoeddus, Plezi One. Mae'r offeryn rhad ac am ddim a greddfol hwn yn helpu cwmnïau B2B bach a chanolig i drawsnewid eu gwefan gorfforaethol yn safle cenhedlaeth arweiniol. Darganfyddwch sut mae'n gweithio isod. Heddiw, mae 69% o gwmnïau sydd â gwefan yn ceisio datblygu eu gwelededd trwy amrywiol sianeli fel hysbysebu neu rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, 60% ohonynt

Instapage: Eich Datrysiad Tudalen Glanio Ymgyrch PPC All-In-One

Fel marchnatwr, craidd ein hymdrechion yw ceisio priodoli'r mentrau gwerthu, marchnata a hysbysebu rydyn ni wedi'u cymryd i symud ein rhagolygon ar hyd taith y cwsmer. Fodd bynnag, nid yw darpar gwsmeriaid bron byth yn dilyn llwybr glân trwy drawsnewid, waeth pa mor anhygoel yw'r profiad. Fodd bynnag, o ran hysbysebu, gall costau caffael fod yn eithaf drud ... felly rydym yn gobeithio eu cyfyngu fel y gallwn arsylwi a gwella canlyniadau ein hymgyrch. A.

Sut Mae Dal Arweiniol Digidol yn Esblygu

Mae cipio plwm wedi bod o gwmpas ers tro. Fel mater o ffaith, faint o fusnesau sy'n llwyddo i fusnes GET. Mae defnyddwyr yn ymweld â'ch gwefan, maen nhw'n llenwi ffurflen yn chwilio am wybodaeth, rydych chi'n casglu'r wybodaeth honno ac yna rydych chi'n eu ffonio. Syml, iawn? Ehh ... dim cymaint ag y byddech chi'n ei feddwl. Mae'r cysyniad, ynddo'i hun, yn wallgof o syml. Mewn theori, dylai fod yn eithaf damn hawdd dal cymaint o dennynau. Yn anffodus, mae'n

Yr hyn y mae marchnatwyr yn ei gredu yw'r 3 llwyddiant gorau i gipio arweinwyr

Gwnaeth y bobl wych yn Formstack arolwg o 200 o fusnesau bach a chanolig yr UD a di-elw i nodi lle mae marchnatwyr yn mynd yn iawn ac yn anghywir â'u strategaethau cynhyrchu plwm. Mae'r ffeithlun hwn yn gipolwg ar adroddiad llawn The State of Lead Capture yn 2016 gyda mwy o fewnwelediadau allweddol ar heriau a strategaethau dal plwm. Mae eu canfyddiad cyntaf, bod marchnata yn gofyn am fewnwelediad i'r gwerthiannau sy'n cau, y tu hwnt i dyngedfennol. Yn ddiddorol ddigon, mae llawer o gwmnïau'n pellhau gwerthiannau oddi wrth farchnata

Rydyn ni'n Brawf bod Diddordeb mewn Technoleg Marchnata yn Tyfu!

Mae ein cynulleidfa yn tyfu. Ddim ychydig gan ei fod wedi'i wneud yn raddol yn ystod y degawd diwethaf. Mae'n tyfu bob mis wrth i fwy a mwy o gwmnïau gael eu gorlethu â'r penderfyniadau y mae angen eu gwneud o ran technoleg marchnata. Martech Zone wedi cynyddu ei gyrhaeddiad bron i 40% flwyddyn ar ôl blwyddyn ... ar gyfartaledd dros 100,000 o ymweliadau bob mis ynghyd â ~ 75,000 o danysgrifwyr e-bost (nawr ein bod ar CircuPress - y platfform e-bost a adeiladwyd gennym ar gyfer WordPress). Ein Twitter, Facebook,