Demograffeg Cyfryngau Cymdeithasol

Nid wyf yn siŵr o werth gwirioneddol edrych ar ddemograffeg yn ôl gwefan cyfryngau cymdeithasol pan fydd treiddiad ac amrywiaeth y gwefannau cyfryngau cymdeithasol hyn mor eang. Y gwir yw y gallwch ddod o hyd i bocedi o ragolygon neu bwndeli diwydiant ym mhob un ohonynt. Mae'n debyg ei bod hi braidd yn ddiddorol gweld bod naws yn y ddemograffeg yn seiliedig ar y platfform, serch hynny. Mewn byd perffaith, byddai'ch brand yn creu presenoldeb

Fideo Cyfryngau Cymdeithasol 2013

Mae Erik yn ôl gyda'i randaliad diweddaraf (4ydd) o'i ffeithlun fideo ar gyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi'n talu sylw manwl, mae pob fersiwn o'r fideo yn gwneud gwaith anhygoel wrth ddangos y newid y mae'r cyfryngau newydd hwn wedi ysgubo'r byd ag ef. Mae hyd yn oed y parodiadau yn wych. Cymharwch â fideo Chwyldro Cyfryngau Cymdeithasol y llynedd ac fe welwch lawer mwy o ystadegau sy'n gysylltiedig â rhyngweithiadau ariannol go iawn rhwng brandiau a defnyddwyr. Mae Erik Qualman yn

Fideo: Chwyldro Cyfryngau Cymdeithasol - Y Parodi

Rydyn ni wedi postio'r gyfres o fideos chwyldro cyfryngau cymdeithasol yn seiliedig ar Socialnomics Erik Qualman. Maent yn graff ac yn llawn ystadegau syfrdanol ar sut mae cyfryngau cymdeithasol yn newid ein ffordd o fyw, gweithio a chyfathrebu â'n gilydd. Mae'r parodi hwn yn rhy ddoniol i beidio â'i rannu, serch hynny. Mae pobl yn dweud pan fyddwch chi'n cyffwrdd â'r gwir ... dyna pryd mae pethau'n mynd yn ddoniol iawn. Rwy'n credu bod y fideo hon yn union hynny! Chwyldro Cyfryngau Cymdeithasol - Y Parodi

Fideo: Chwyldro Cyfryngau Cymdeithasol 2

Mae Chwyldro Cyfryngau Cymdeithasol 2 yn adnewyddiad o'r fideo wreiddiol gydag ystadegau cyfryngau cymdeithasol ac symudol newydd a diweddar sy'n anodd eu hanwybyddu. Yn seiliedig ar y llyfr Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business gan Erik Qualman.

Rholio Suit Heb Wrinkle

Dyma fi'n eistedd mewn ystafell westy yn Milwaukee, Wisconsin. Mae ein tîm yn cyflwyno i gwmni i fyny yma yfory ac yn mynd yn ôl i Indianapolis. Prynais siwt newydd ar gyfer y daith - roedd ar werth am oddeutu 70% i ffwrdd ac ni allwn ei basio i fyny. Mae'n frown siocled - bron yn ddu - ac yn eithaf cyfforddus. Nid wyf wedi prynu siwt mewn ychydig flynyddoedd felly fe wnes i drin fy hun yn ei chyfanrwydd