Golwg Weledol ar Deithiau Cwsmeriaid Gwyliau

Os nad ydych wedi tanysgrifio eto, byddwn yn argymell yn fawr y wefan a chylchlythyr Think with Google. Mae Google yn rhoi deunydd anhygoel allan i helpu manwerthwyr a busnesau i dyfu eu busnes ar-lein. Mewn erthygl ddiweddar, gwnaethant waith gwych yn delweddu 3 taith gyffredin i gwsmeriaid a welir yn cychwyn o amgylch Dydd Gwener Du: Y llwybr at fanwerthwr annisgwyl - gan ddechrau gyda chwiliad symudol, mae'r daith yn rhoi mewnwelediad i bersona penodol sef

Beth Yw'r Sgiliau Marchnata Modern Pwysicaf yn 2018?

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf rydw i wedi bod yn gweithio ar gwricwlwm ar gyfer gweithdai marchnata digidol ac ardystiadau ar gyfer cwmni rhyngwladol a phrifysgol, yn y drefn honno. Mae wedi bod yn siwrnai anhygoel - gan ddadansoddi’n ddwfn sut mae ein marchnatwyr yn cael eu paratoi yn eu rhaglenni gradd ffurfiol, a nodi bylchau a fydd yn gwneud eu sgiliau’n fwy marchnadadwy yn y gweithle. Yr allwedd i raglenni gradd traddodiadol yw bod y cwricwla yn aml yn cymryd sawl blwyddyn i gael eu cymeradwyo. Yn anffodus, mae hynny'n rhoi graddedigion

Gwahaniaeth rhwng SEO A SEM, Dau Dechneg I Gipio Traffig i'ch Gwefan

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio) ac SEM (Marchnata Peiriannau Chwilio)? Nhw yw dwy ochr yr un geiniog. Defnyddir y ddwy dechneg i ddal traffig i wefan. Ond mae un ohonyn nhw'n fwy uniongyrchol, am y tymor byr. Ac mae'r llall yn fuddsoddiad mwy hirdymor. Ydych chi eisoes wedi dyfalu pa un ohonyn nhw yw'r gorau i chi? Wel, rhag ofn nad ydych chi'n gwybod o hyd, yma

Sut i Weithredu Datrysiad Sylfaen Gwybodaeth

Y prynhawn yma roeddwn yn cynorthwyo cleient a ychwanegodd dystysgrif ar gyfer SSL ac ymddeol eu www o'u URL. Er mwyn ailgyfeirio traffig yn iawn, roedd angen i ni ysgrifennu rheol ar gyfer Apache mewn ffeil .htaccess. Mae gennym nifer o arbenigwyr Apache y gallwn fod wedi cysylltu â nhw i gael yr ateb, ond yn lle hynny, fe wnes i chwilio ychydig o seiliau gwybodaeth ar-lein a dod o hyd i'r ateb priodol. Nid oedd yn rhaid i mi siarad â neb,