Sut i Berfformio Dadansoddiad Cystadleuwyr ar gyfer Nodi Rhagolygon Adeiladu Cyswllt

Sut ydych chi'n dod o hyd i ragolygon backlink newydd? Mae'n well gan rai chwilio am wefannau ar bwnc tebyg. Mae rhai yn chwilio am gyfeiriaduron busnes a llwyfannau gwe 2.0. Ac mae rhai jyst yn prynu backlinks mewn swmp ac yn gobeithio am y gorau. Ond mae un dull i'w rheoli i gyd ac mae'n ymchwil cystadleuwyr. Mae gwefannau sy'n cysylltu â'ch cystadleuwyr yn debygol o fod yn berthnasol yn thematig. Yn fwy na hynny, maent yn debygol o fod yn agored i bartneriaethau backlink. A'ch

Cosb Cynnwys Dyblyg: Y Chwedl, Y Realiti, a Fy Nghyngor

Am dros ddegawd, mae Google wedi bod yn brwydro yn erbyn myth y gosb cynnwys ddyblyg. Gan fy mod yn dal i barhau i ofyn cwestiynau arno, roeddwn i'n meddwl y byddai'n werth eu trafod yma. Yn gyntaf, gadewch i ni drafod y verbiage: Beth Yw Cynnwys Dyblyg? Yn gyffredinol, mae cynnwys dyblyg yn cyfeirio at flociau sylweddol o gynnwys o fewn neu ar draws parthau sydd naill ai'n cyfateb yn llwyr â chynnwys arall neu sy'n sylweddol debyg. Yn bennaf, nid yw hyn yn dwyllodrus o ran tarddiad. Google, Osgoi Dyblyg

10 Rheswm Mae Eich Gwefan Yn Colli Safle Organig ... A Beth i'w Wneud

Mae yna nifer o resymau y gallai eich gwefan fod yn colli ei gwelededd chwilio organig. Ymfudo i barth newydd - Er bod Google yn cynnig ffordd o adael iddyn nhw wybod eich bod chi wedi symud i barth newydd trwy Search Console, mae'r mater o sicrhau bod pob backlink allan yna yn datrys URL da ar eich parth newydd yn hytrach na pheidio dod o hyd (404) tudalen. Mynegeio caniatâd - rwyf wedi gweld llawer o achosion o bobl

10 Ffyrdd Profedig i Yrru Traffig i'ch Gwefan E-Fasnach

“Mae Brandiau E-Fasnach yn Wynebu Cyfradd Methiant 80%” E-fasnach Ymarferol Er gwaethaf yr ystadegau trallodus hyn, llwyddodd Levi Feigenson i gynhyrchu $ 27,800 mewn refeniw yn ystod mis cyntaf ei fusnes e-fasnach. Lansiodd Feigenson, gyda'i wraig, frand ategolion ecogyfeillgar o'r enw Mushie ym mis Gorffennaf 2018. Ers hynny, nid oes unrhyw fynd yn ôl i'r perchnogion yn ogystal ag i'r brand. Heddiw, mae Mushie yn dod â thua $ 450,000 mewn gwerthiannau. Yn yr oedran e-fasnach cystadleuol hwn, lle mae 50% o'r gwerthiannau

Dylunio UX ac SEO: Sut y gall y Ddau Elfen Gwefan hyn weithio gyda'i gilydd i'ch Mantais

Dros amser, mae'r disgwyliadau ar gyfer gwefannau wedi esblygu. Mae'r disgwyliadau hyn yn gosod y safonau ar gyfer sut i greu'r profiad defnyddiwr sydd gan wefan i'w gynnig. Gydag awydd peiriannau chwilio i ddarparu'r canlyniadau mwyaf perthnasol a mwyaf boddhaol i chwiliadau, mae rhai ffactorau graddio yn cael eu hystyried. Un o'r pwysicaf y dyddiau hyn yw profiad y defnyddiwr (a nifer o elfennau safle sy'n cyfrannu ato.). Felly, gellir casglu bod UX yn hanfodol