Dylunio Tudalen Talu Arferion Gorau

Defnyddiodd Optimizer Gwefan Weledol ddata o dros 150 o astudiaethau achos defnydd i lunio'r ffeithlun hwn sy'n nodi'r elfennau allweddol i dudalen ddesg dalu lwyddiannus. Pwynt yr ffeithlun yw peidio â darparu rhestr wirio i'w chwblhau; mae i ddarparu rhestr wirio ar gyfer profi ac optimeiddio. Mae 68% o'r holl ymwelwyr e-fasnach yn cefnu ar eu siart siopa gyda 63% o'r $ 4 triliwn hwnnw'n adenilladwy. Mae'r ffeithlun yn cerdded trwy bedair elfen i ddylunio tudalen ddesg dalu.