7 Gwers ar gyfer Manwerthu Yn Oes E-Fasnach

Mae E-Fasnach yn cymryd drosodd y diwydiant manwerthu ar y funud. Mae'n ei gwneud hi'n anoddach cadw siopau brics a morter i fynd. Ar gyfer siopau brics a morter, nid yw'n ymwneud â stocio stocrestr a rheoli cyfrifon a gwerthiannau. Os ydych chi'n rhedeg siop gorfforol, yna mae angen i chi symud i'r lefel nesaf. Rhowch reswm cymhellol i'r siopwyr dreulio'u hamser i ddod i lawr i'ch siop. 1. Darparu Profiad, Nid Cynhyrchion yn Unig

Marchnata Cydweithredol gyda Google Spreadsheets

Ymgynghorais â'r Siambr Fasnach leol heno i drafod adnewyddiadau Aelodaeth. Mae'r Siambr yn sefydliad gwych, ond mae'n enghraifft wych o wasanaeth lle mae adnewyddiadau yn guriad calon y sefydliad. Rwy'n weddol sicr bod y Siambr yn ôl pob tebyg yn colli arian ar bobl sy'n ymuno yn y flwyddyn gyntaf. Fodd bynnag, ar ôl y flwyddyn honno, mae eu proffidioldeb yn cynyddu - ac nid yw'r gwerth i'r Aelod Siambr byth yn gostwng. Heno siaradais