Lleolydd: Cyhoeddi, Rheoli a Hyrwyddo Eich Digwyddiadau Ar-lein

Mae marchnatwyr yn defnyddio digwyddiadau yn fwy nag erioed, ac mae'r effaith yn amlwg. Mewn gwirionedd, mae marchnatwyr yn graddio sioeau masnach a digwyddiadau fel eu hail dacteg fwyaf effeithiol ar ôl i wefan y cwmni Digwyddiadau helpu i ddod ag arweinwyr newydd i mewn, trosi rhagolygon â diddordeb i gwsmeriaid, ac egluro cynnyrch neu wasanaeth yn well mewn amser real. Fodd bynnag, mae llawer o farchnatwyr yn ei chael hi'n anodd nid yn unig sbarduno digwyddiadau mewn swyddogaeth integredig, ond hefyd i ddeall a mesur sut maen nhw'n gyrru gwerthiannau, ymwybyddiaeth brand,

10 Peth 8 Awr yn CES 2017 Wedi Dysgu Fi Am Dechneg Yfory

Fel idiot, ymunais â 165,000 o dechnolegwyr, marchnatwyr, dylanwadwyr, hucksters eraill ag obsesiwn teclynnau, ac amrywiol eraill yn CES 2017 yr wythnos diwethaf. Treuliais y rhan fwyaf o fy amser yn cwrdd â phobl. Neu, yn fwy cywir, yn Lyfts, Ubers, a chabiau yn bragu traffig Vegas o uffern ar fy ffordd i gwrdd â phobl. Ond mi wnes i gadw wyth awr ar gyfer rhywbeth y dylai pawb sy'n caru technoleg ei wneud o leiaf unwaith: crwydro llawr y prif neuaddau confensiwn yn CES, yr

6 Metrig Perfformiad Allweddol ar gyfer Boddhad Cwsmeriaid

Flynyddoedd yn ôl, gweithiais i gwmni a oedd yn olrhain maint eu galwadau mewn gwasanaeth cwsmeriaid. Pe bai nifer eu galwadau yn cynyddu a bod yr amser fesul galwad yn cael ei leihau, byddent yn dathlu eu llwyddiant. Y broblem oedd nad oeddent yn llwyddiannus o gwbl. Rhuthrodd y cynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid bob galwad i gadw rheolaeth oddi ar eu cefnau. Y canlyniad oedd rhai cwsmeriaid blin iawn a oedd yn gorfod galw yn ôl dro ar ôl tro er mwyn dod o hyd i benderfyniad. Os ydych

BuzzRadar: Canolfannau Gorchymyn Cymdeithasol a Delweddu Digwyddiadau

Rydyn ni wedi ysgrifennu am y newidiadau anhygoel mewn arddangosfeydd gweledol sy'n cael eu profi mewn lleoliadau chwaraeon gyda Postano (a adeiladodd ein cymhwysiad symudol). Mae hon yn segment cynyddol o dechnoleg. Yn fy marn i, credaf y bydd gan y mwyafrif o gwmnïau eu byrddau delweddu a'u canolfannau gorchymyn eu hunain, er efallai nad ydyn nhw mor ysblennydd â Buzz Radar ar gyfer Sioe Electroneg Defnyddwyr Ryngwladol 2014: Ar hyn o bryd ym Meta, mae Buzz Radar â'i bencadlys yn Llundain ac yn darparu'r