Cardiau clyfar yn cael eu cyflwyno dros yr ychydig flynyddoedd nesaf

Waw ... pan feddyliwch am yr holl galedwedd pwrpasol a dibynnol ar gyfer cardiau credyd streipiog magnetig traddodiadol, dyna dunnell o offer a chost allan i'w disodli. Fodd bynnag, dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, dyna'n union beth fydd yn digwydd! Mae cardiau credyd traddodiadol ar eu ffordd allan. Cymerodd hacio 70 miliwn o gardiau credyd Targed yn ystod tymor gwyliau 2013 i sbarduno'r Gyngres i roi'r gorau i'r cardiau streip magnetig hynod ansicr a ddefnyddir gan