Hysbysebu y Tu Allan i'r Cartref Vibenomics Audio: Cerddoriaeth a Negeseuon Personol, Seiliedig ar Leoliad

Roedd gan Brif Swyddog Gweithredol Prime Car Wash, Brent Oakley, broblem. Roedd ei olchiadau ceir premiwm yn boblogaidd, ond tra bod ei gwsmeriaid yn aros ar eu car, nid oedd neb yn ymgysylltu â nhw ar y cynhyrchion a'r gwasanaethau newydd a oedd ganddynt i'w cynnig. Creodd lwyfan lle gallai recordio negeseuon a cherddoriaeth bersonol, seiliedig ar leoliad i'w gwsmeriaid. Ac fe weithiodd. Pan ddechreuodd hyrwyddo amnewid golchwyr windshield trwy'r radio yn y siop, gwerthodd fwy o sychwyr i mewn

5 Diwydiant a Drawsnewidiwyd yn Radical gan y Rhyngrwyd

Mae cost i arloesi. Mae Uber yn cael effaith negyddol ar y diwydiant tacsi. Mae radio rhyngrwyd yn effeithio ar radio a cherddoriaeth a ddarlledir ar gyfryngau traddodiadol. Mae fideo ar alw yn effeithio ar ffilmiau traddodiadol. Ond nid trosglwyddo galw yw'r hyn rydyn ni'n ei weld, mae'n alw newydd. Rwyf bob amser yn dweud wrth bobl nad yw'r hyn sy'n digwydd yn un diwydiant yn llofruddio diwydiant arall, dim ond bod diwydiannau traddodiadol yn ddiogel yn eu helw elw ac yn cyflawni hunanladdiad yn araf. Mae'n alwad i unrhyw draddodiadol

Eich Rhestr Wirio ar gyfer Gŵyl Dechnoleg Lwyddiannus!

Y penwythnos diwethaf hwn, fe wnaethon ni gicio o’r Digwyddiad Cerdd, Marchnata a Tech Midwest cyntaf (#MTMW) - digwyddiad yma yn Indianapolis i godi arian ar gyfer y Gymdeithas Lewcemia a Lymffoma er cof am fy Nhad a gollon ni y llynedd. Dyma'r digwyddiad cyntaf i mi ei gynnal erioed felly roedd yn eithaf dychrynllyd. Fodd bynnag, aeth i ffwrdd heb drafferth ac rwyf am roi mewnwelediad i eraill pam yr oedd

Brwydr y Mewnflwch

Ar gyfartaledd, mae tanysgrifwyr yn derbyn 416 o negeseuon e-bost masnachol y mis ... dyna lawer o negeseuon e-bost ar gyfer y person cyffredin. Mae mwy o bobl yn darllen e-byst sy'n delio â'u cyllid a'u teithio nag unrhyw gategori arall ... ac mae'n bwysig nodi nad tanysgrifwyr i'ch e-bost yn unig yw tanysgrifwyr - maen nhw hefyd yn tanysgrifio i'ch cystadleuydd. Mae sicrhau bod eich e-bost wedi'i ddylunio'n dda ac yn ymatebol i ddyfeisiau symudol yn isafswm llwyr. Cael e-bost cymhellol dyna o