B2B: Sut i Greu Twmffat Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Effeithiol

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o gynhyrchu traffig ac ymwybyddiaeth brand ond gall fod yn eithaf heriol wrth gynhyrchu arweinwyr B2B. Pam nad yw cyfryngau cymdeithasol mor effeithiol wrth wasanaethu fel twndis gwerthu B2B a sut i oresgyn yr her honno? Gadewch i ni geisio darganfod! Heriau Cynhyrchu Arwain Cyfryngau Cymdeithasol Mae dau brif reswm pam ei bod yn anodd troi llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn sianeli cynhyrchu arweiniol: Mae marchnata cyfryngau cymdeithasol yn amharol - Na

Plezi One: Offeryn Am Ddim I Gynhyrchu Arweinwyr Gyda'ch Gwefan B2B

Ar ôl sawl mis yn y lluniad, mae Plezi, darparwr meddalwedd awtomeiddio marchnata SaaS, yn lansio ei gynnyrch newydd mewn beta cyhoeddus, Plezi One. Mae'r offeryn rhad ac am ddim a greddfol hwn yn helpu cwmnïau B2B bach a chanolig i drawsnewid eu gwefan gorfforaethol yn safle cenhedlaeth arweiniol. Darganfyddwch sut mae'n gweithio isod. Heddiw, mae 69% o gwmnïau sydd â gwefan yn ceisio datblygu eu gwelededd trwy amrywiol sianeli fel hysbysebu neu rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, 60% ohonynt

Sut i Gynhyrchu Mwy o Arweinwyr B2B gyda Chynnwys

Lansiodd Cyngor y Prif Swyddog Marchnata (CMO) astudiaeth newydd yn canolbwyntio ar sut y gall marchnata gynhyrchu arweinwyr gwerthu cymwys yn fwy effeithiol trwy gynnwys arweinyddiaeth feddyliol gymhellol - tasg sydd wedi profi i fod yn frwydr i farchnatwyr heddiw. Mewn gwirionedd, dim ond 12% o farchnatwyr sy'n credu bod ganddyn nhw beiriannau marchnata cynnwys perfformiad uchel sydd wedi'u rhaglennu'n strategol i dargedu'r cynulleidfaoedd cywir gyda chynnwys perthnasol a pherswadiol. Y prif fethiannau sy'n effeithio ar nifer y lawrlwythiadau

MonsterConnect: Talu Eich Tîm Gwerthu i Gau, Nid Deialu

Ar ôl gweithio mewn sawl cwmni SaaS gyda thimau gwerthu allan, daeth yn amlwg bod twf y cwmni yn dibynnu i raddau helaeth ar ein gallu i'n cynrychiolwyr gwerthu gau busnes newydd. Nid oedd yn syndod o gwbl, chwaith, fod cydberthynas lwyr rhwng cyfaint galwadau allan cynrychiolydd gwerthu a'u cyfradd gwerthu gaeedig. Os yw hynny'n rhoi delwedd feddyliol i chi o rai cynrychiolwyr gwerthu yn siarad â darpar bob 30

Rydych chi'n Colli 3 allan o 5 Synhwyrau ar Wneud Argraff

Roeddwn yn bresennol mewn parti lansio diweddar o gyhoeddiad print-yn-unig am ddiwylliant bwyd y Midwest. Wrth imi siarad â'r tîm a greodd, roedd balchder anhygoel yn y cynnwys, y gelf a'r cynnyrch gorffenedig. Roedd y cylchgrawn yn gadarn a gallech deimlo ansawdd y papur, arogli'r print ffres, a bron â blasu'r bwyd a ddisgrifir mor gyfoethog yn y cylchgrawn. Fe wnaeth i mi ddechrau