Piblinell Gwerthu B2B: Troi Cliciau yn Gwsmeriaid

Beth yw piblinell werthu? Yn y byd busnes i fusnes (B2B) a'r byd busnes i ddefnyddwyr (B2C), mae sefydliadau gwerthu yn gweithio i feintioli nifer yr arweinwyr y maent yn ceisio eu troi'n gwsmeriaid ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi rhagfynegiad iddynt a ydynt yn mynd i gyflawni nodau'r sefydliad fel y mae'n ymwneud â chyfrif a gwerth caffael. Mae hefyd yn rhoi ymdeimlad o frys i adrannau marchnata

Mwy o Gynnwys, Mwy o Broblemau: Brwydro Cynrychiolydd Gwerthu

Rydyn ni wedi bod yn cyhoeddi cryn dipyn am yr offer sy'n alinio ymdrechion gwerthu a marchnata. Yn fy marn i, mae gan gynrychiolwyr gwerthu waith llawer anoddach i'w wneud y dyddiau hyn. 59% o'u hamser yn gwneud tasgau heblaw gwerthu fel ymchwilio i'r cyfrif a chynhyrchu arweinyddion. Ac mae defnyddwyr a busnesau yn gallu gwneud ymchwil anghyffredin ar-lein, gan werthuso nodweddion, buddion, cynhyrchion, gwasanaethau, graddfeydd ac adolygiadau. Er gwaethaf y doreth o ddeunyddiau marchnata sydd ar gael, 40% o'r marchnata

Salesforce: Eich Blwyddyn Awtomataidd mewn Infograffeg Adolygu

Wrth i ni weithio gyda chleientiaid, rydym yn aml yn adeiladu offer rhyngweithiol i ennyn diddordeb ymwelwyr safle. Mae'r Infograffeg Salesforce wedi'i bersonoli o ToutApp yn syml yn rhy cŵl i beidio â'i rannu! Mewngofnodwch gyda'ch cymwysterau Salesforce a chael adroddiad wedi'i bersonoli yn dangos tueddiadau a mewnwelediadau unigryw i'ch Cyfleoedd Salesforce o 2013. Dyma sampl o'r hyn y bydd yr infograffig awtomataidd yn ei gynhyrchu i'ch aelod gwerthu Salesforce: Offeryn yw ToutApp sy'n eich cynorthwyo i dempledi,