Zapier: Awtomeiddio Llif Gwaith ar gyfer Busnes

Wnes i erioed sylweddoli y byddai'n rhaid i mi aros 6 blynedd cyn i ni ddechrau gweld cymwysiadau sy'n delweddu rhyngwynebau rhaglennu cymwysiadau yn ddeallus ... ond rydyn ni'n cyrraedd yno o'r diwedd. Yahoo! Lansiwyd pibellau yn 2007 ac roedd ganddo rai cysylltwyr ar gyfer trin a chysylltu systemau, ond nid oedd ganddo integreiddio â llu o wasanaethau gwe ac APIs a oedd yn ffrwydro ar draws y we. Mae Zapier yn ei hoelio… gan eich galluogi i awtomeiddio tasgau rhwng gwasanaethau ar-lein - 181 ar hyn o bryd! Mae Zapier ar gyfer

Outliers: Stori Llwyddiant

Gan fy mod yn aros am fy hediad ddoe, cofiais am y ddau beth a anghofiais - fy siaced chwaraeon ac un o'r llyfrau yn fy mhentwr i'w ddarllen. Yn ffodus, roedd gan y siop wrth fy giât ddetholiad rhesymol o lyfrau ac roedd Outliers: The Story to Success, gan Malcolm Gladwell, yno. Rydw i wedi bod yn ffan enfawr o Malcolm Gladwell - yn ei erthyglau yn New Yorker a'i lyfrau. Ar Gladwell, mae Fast Company yn ysgrifennu: