Deddfau Sbamio: Cymhariaeth o'r UD, y DU, CA, DE, ac PA

Wrth i'r economi fyd-eang ddod yn realiti, mae cytuniadau'n cael eu llofnodi sy'n sicrhau bod pob gwlad nid yn unig yn parchu deddfau gwlad arall - efallai y byddan nhw hyd yn oed yn gallu cymryd camau cosbol yn erbyn cwmnïau sy'n torri'r deddfau hynny. Un maes ffocws i unrhyw gwmni sy'n anfon e-bost yn rhyngwladol yw deall naws pob gwlad wrth iddi gyfeirio at e-bost a sbam. Os hoffech chi fonitro eich lleoliad mewnflwch a'ch enw da yn rhyngwladol,

Beth yw caniatâd mynegedig yn erbyn caniatâd ymhlyg?

Mae Canada yn camu ymlaen i wella ei rheoliadau ar SPAM a'r canllawiau y mae'n rhaid i fusnesau gadw atynt wrth anfon eu cyfathrebiadau e-bost â Deddfwriaeth Gwrth-SPAM Canada (CASL) newydd. Gan arbenigwyr cyflenwi yr wyf wedi siarad â nhw, nid yw'r ddeddfwriaeth mor glir â hynny - ac yn bersonol rwy'n credu ei bod yn rhyfedd bod gennym lywodraethau cenedlaethol yn ymyrryd â materion byd-eang. Dychmygwch pan gawn ychydig gannoedd o lywodraethau gwahanol yn ysgrifennu eu deddfwriaeth eu hunain ... yn gwbl amhosibl.