Mae'r Broblem gyda Gwe 3.0 yn Parhau

Categoreiddio, hidlo, tagio, casglu, cwestiynu, mynegeio, strwythuro, fformatio, tynnu sylw, rhwydweithio, dilyn, agregu, hoffi, trydar, chwilio, rhannu, llyfrnodi, cloddio, baglu, didoli, integreiddio, olrhain, priodoli ... mae'n boenus iawn. Esblygiadau'r We We 0: Ym 1989 mae Tim Berners-Lee o CERN yn cynnig Rhyngrwyd agored. Mae'r wefan gyntaf yn ymddangos ym 1991 gyda'r Prosiect Gwe Fyd-Eang. Gwe 1.0: Erbyn 1999 mae 3 miliwn o wefannau ac mae defnyddwyr yn llywio'n bennaf ar lafar gwlad a chyfeiriaduron fel Yahoo! Gwe

Arolwg: A yw Casglu neu Ymgysylltu yn fwy Hanfodol?

Fel marchnatwyr, rydym yn cynhyrchu cynnwys yn wythnosol (neu hyd yn oed yn ddyddiol) wedi'i anelu at ein marchnadoedd targedau, gan annog ein rhagolygon i chwilio am ein cynnwys a'i ddarllen. Ar un ochr i'r geiniog, rydym yn gobeithio y byddant yn ymgysylltu ac yn rhoi sylwadau ar ein cynnwys fel y gallwn ddechrau sgwrs (yn seiliedig ar ganiatâd) gyda nhw. Ar yr ochr arall, rydym hefyd eisiau iddynt lenwi ffurflenni tudalennau glanio i dderbyn papurau gwyn neu astudiaethau achos, felly