WordPress: Addasu CSS os yw'r Post Cyhoeddedig Heddiw

Rydw i wedi bod eisiau ychwanegu'r graffeg calendr bach at fy swyddi ers sbel nawr. Ysgrifennais ddau ddosbarth ar gyfer y div div a gosod y ddelwedd gefndir yn wahanol yn seiliedig ar p'un a ysgrifennwyd y swydd heddiw ai peidio. Diolch i Michael H yn y Fforymau Cymorth WordPress, cefais fy natganiad yn gywir o'r diwedd! Dyma beth wnes i. Mae gen i set o ddelwedd gefndir ar gyfer dyddiad y dosbarth div: Ar gyfer div heddiw,