Dod o Hyd i Gyfleoedd Awtomeiddio Marchnata

Rydym yn gweithio'n galed i awtomeiddio prosesau ein cleientiaid. Wrth i chi ddechrau meddwl am eich ymdrechion marchnatwr, ble ydych chi wir yn treulio'r mwyaf o amser? Mae cwmnïau yn aml yn disgowntio neu'n tanamcangyfrif yn sylweddol yr amser y mae'n ei gymryd i symud rhwng prosesau. Rydym newydd bostio am yr amser y mae'n ei gymryd i recordio arweinlyfrau a phwyntiau cyffwrdd mewn CRM - a chynnyrch sy'n symleiddio'r dasg. Mae'n debygol eich bod yn gwneud hyn trwy'r dydd