Rwy'n Iawn y Tu Ôl i Chi ...

Sut fyddech chi'n addasu'ch cynnwys pe bai'r person sy'n pori'ch gwefan mewn gwlad wahanol? Gwladwriaeth wahanol? Dinas wahanol? Ar draws y stryd? Yn eich siop? A fyddech chi'n siarad â nhw'n wahanol? Fe ddylech chi! Mae geotargetio wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach yn y diwydiant marchnata uniongyrchol. Gweithiais gyda chwmni marchnata cronfa ddata i weithio ar fynegai perchnogol a ddefnyddiodd amser gyrru a phellter i raddio rhagolygon ac ef