Beth yw'r Lled Tudalen We Gorau?

Mae dylunio gwefan a gosod lled y dudalen we i'r lled gorau posibl yn sgwrs sy'n werth ei chael. Sylwodd llawer ohonoch fy mod wedi newid lled dyluniad fy mlog yn ddiweddar. Gwthiais led y dudalen allan i 1048 picsel. Efallai y bydd rhai ohonoch yn anghytuno â'r symud - ond roeddwn i eisiau rhannu rhai stats a rhesymau pam y gwnes i wthio lled y thema mor eang. Nid oedd 1048 picsel ar hap