Y 4 Cam I Weithredu Neu Lanhau Data CRM Er mwyn Mwyhau Eich Perfformiad Gwerthu

Mae cwmnïau sy'n dymuno gwella eu perfformiad gwerthu fel arfer yn buddsoddi mewn strategaeth weithredu platfform rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Rydyn ni wedi trafod pam mae cwmnïau'n gweithredu CRM, ac mae cwmnïau'n aml yn cymryd y cam ... ond mae'r trawsnewidiadau'n aml yn methu am rai rhesymau: Data - Ar adegau, mae cwmnïau'n dewis dadlwytho data o'u cyfrifon a'u cysylltiadau i lwyfan CRM a'r nid yw'r data yn lân. Os ydyn nhw eisoes wedi rhoi CRM ar waith,

Sut i Fod yn Barhaus mewn Gwerthiant Heb Diffodd Eich Arweinwyr

Amseru yw popeth mewn busnes. Gall fod y gwahaniaeth rhwng cleient newydd posibl a chael eich hongian. Nid oes disgwyl i chi gyrraedd yr arweiniad gwerthu ar eich ymgais galwad allgymorth gyntaf. Efallai y bydd yn cymryd ychydig o geisiau gan fod rhywfaint o ymchwil yn awgrymu y gall gymryd cymaint â 18 galwad cyn i chi ddod ar y blaen ar y ffôn am y tro cyntaf. Wrth gwrs, mae hyn yn dibynnu ar lawer o newidynnau ac amgylchiadau, ond mae'n un

Fideo Hippo: Hybu Cyfraddau Ymateb Gwerthu Gyda Gwerthu Fideo

Mae fy mewnflwch yn llanast, byddaf yn cyfaddef yn llwyr. Mae gen i reolau a ffolderau craff sy'n canolbwyntio ar fy nghleientiaid ac mae bron popeth arall yn cwympo ar ochr y ffordd oni bai ei fod yn dal fy sylw. Mae rhai caeau gwerthu sy'n sefyll allan yn e-byst fideo wedi'u personoli a anfonwyd ataf. Mae gweld rhywun yn siarad â mi yn bersonol, arsylwi ar eu personoliaeth, ac esbonio'r cyfle i mi yn gyflym yn ymgysylltu ... ac rwy'n sicr fy mod yn ymateb mwy

ZoomInfo: Cyflymu'ch Piblinell B2B Gyda Data Cwmni fel Gwasanaeth (DaaS)

Os ydych chi'n gwerthu i fusnesau, rydych chi'n gwybod pa mor anodd yw dod o hyd i ddarpar gwmnïau ac olrhain y rhai sy'n gwneud penderfyniadau yno ... heb sôn am ddeall eu bwriad i brynu mewn gwirionedd. Mae archfarchnadoedd gwerthu B2B yn rhai syfrdanol, gan wneud galwad ar ôl galwad i gysylltiadau mewnol ac allanol maen nhw wedi meithrin perthnasoedd â nhw i nodi'r bobl iawn ar y cwmnïau cywir - ar yr adeg iawn. Mae ZoomInfo wedi adeiladu'r platfform Data fel Gwasanaeth (DaaS) blaenllaw ledled y byd

Hei DAN: Sut y gallai Llais i CRM gryfhau'ch Perthynas Gwerthu a'ch Cadw'n Sane

Mae yna ormod o gyfarfodydd i'w pacio yn eich diwrnod a dim digon o amser i gofnodi'r pwyntiau cyffwrdd gwerthfawr hynny. Roedd hyd yn oed timau cyn-bandemig, gwerthu a marchnata fel arfer yn cael dros 9 cyfarfod allanol y dydd ac erbyn hyn mae dillad gwely gweithio o bell a hybrid ar gyfer y cyfeintiau rhithwir cyfarfodydd tymor hwy yn codi i'r entrychion. Mae cadw cofnod cywir o'r cyfarfodydd hyn i sicrhau bod perthnasoedd yn cael eu meithrin ac na chollir data cyswllt gwerthfawr wedi dod yn