Buddion Gorau Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Creodd Wishpond yr ffeithlun hwn sy'n dangos canlyniadau Adroddiad Diwydiant Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol 2013 yr Archwiliwr Cyfryngau Cymdeithasol. Yn yr adroddiad, fe welwch: Pa lwyfannau cymdeithasol y bydd marchnatwyr yn canolbwyntio arnynt yn y dyfodol Y prif gwestiynau cyfryngau cymdeithasol y mae marchnatwyr eisiau eu hateb Faint o amser y mae marchnatwyr yn ei fuddsoddi gyda gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol Mae prif fuddion marchnata cyfryngau cymdeithasol a sut mae amser a fuddsoddir yn effeithio ar ganlyniadau. llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a ddefnyddir fwyaf Mae gweithgareddau marchnatwyr cyfryngau cymdeithasol yn rhoi gwaith ar gontract allanol

Subdomains, SEO a Chanlyniadau Busnes

Dyma bwnc SEO cyffyrddus iawn (y gwnes i redeg iddo eto'r wythnos hon): Subdomains. Mae llawer o ymgynghorwyr SEO yn dirmygu is-barthau. Maent eisiau popeth mewn un lle taclus fel y gallant wneud hyrwyddiad oddi ar y safle yn hawdd a chanolbwyntio ar gael y parth hwnnw yn fwy o awdurdod. Os oes gan eich gwefan sawl parth, mae'n lluosi'r gwaith y mae'n ei gymryd. Hynny yw, os ydych chi'n mynd i gamblo ... maen nhw eisiau i chi ei gamblo ar un llaw. Dyma'r broblem ... weithiau mae'n ei wneud

Sut i Gael Gwefan Newydd yn cael ei chwalu gan Google Yfory

Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn lansio llawer o wefannau newydd. Wrth i AddressTwo dyfu a bod fy amser wedi rhyddhau, mae wedi creu storm berffaith o syniadau newydd ac amser rhydd i weithredu, felly rydw i wedi prynu dwsinau o barthau ac wedi gweithredu micro-wefannau chwith a dde. Wrth gwrs, dwi'n ddiamynedd hefyd. Mae gen i syniad ddydd Llun, ei adeiladu ddydd Mawrth, ac rydw i eisiau traffig ddydd Mercher. Ond gall gymryd dyddiau neu wythnosau cyn fy newydd

Sut i gael syniadau blog gan ddefnyddio Google

Fel y gwyddoch efallai, mae blogio yn weithgaredd marchnata cynnwys gwych a gall arwain at well safleoedd peiriannau chwilio, hygrededd cryfach, a phresenoldeb gwell ar y cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, un o'r agweddau anoddaf ar flogio yw cael syniadau. Gall syniadau blog ddod o lawer o ffynonellau, gan gynnwys rhyngweithio â chwsmeriaid, digwyddiadau cyfredol, a newyddion y diwydiant. Fodd bynnag, ffordd wych arall o gael syniadau blog yw defnyddio nodwedd canlyniadau gwib newydd Google yn unig. Y ffordd i

Nid yw Optimeiddio Peiriannau Chwilio yn Brosiect

O bryd i'w gilydd, mae gennym ragolygon yn dod atom a gofyn i ni lunio dyfynbris prosiect ar optimeiddio peiriannau chwilio. Nid yw Folks, optimeiddio peiriannau chwilio yn brosiect. Nid yw'n ymdrech y gallwch chi ei gorffen mewn gwirionedd oherwydd eich bod chi'n ymosod ar darged symudol. Mae popeth yn newid wrth chwilio: Mae peiriannau chwilio yn addasu eu algorithmau - mae Google yn addasu’n gyson i gadw ar y blaen i sbamwyr ac, yn fwyaf diweddar, ffermydd cynnwys. Deall sut i gyflwyno'ch