Pam Mae Offer Cydweithio Creadigol Yn Angenrheidiol i'ch Tîm Fyny

Mae Hightail wedi rhyddhau canlyniadau ei Arolwg Cyflwr Cydweithrediad Creadigol cyntaf. Canolbwyntiodd yr arolwg ar sut mae timau marchnata a chreadigol yn cydweithredu i gyflenwi'r mynyddoedd o gynnwys gwreiddiol sydd ei angen i yrru ymgyrchoedd, sicrhau canlyniadau busnes a chynyddu gwerthiant a refeniw. Mae Diffyg Adnoddau a Galw Cynyddol yn Greaduriaid Creadigol Gydag allbwn cynyddol o gynnwys ym mhob diwydiant, mae'r angen am gynnwys unigryw, cymhellol, addysgiadol ac o ansawdd uchel yn absoliwt y dyddiau hyn. Mae angen algorithmau chwilio

Infograffeg a Fideo: Arolwg Ymddygiad Chwilio Ar-lein

Cynhaliodd iAcquire astudiaeth dair rhan ar sut mae pobl yn ymddwyn ar-lein - gan gynhyrchu ffeithluniau ar gyfer ymddygiad chwilio, ymddygiad symudol ac ymddygiad cyfryngau cymdeithasol. Gellir gweld y canlyniadau llawn yn y fideo infograffig hwn: iAcquire mewn partneriaeth â SurveyMonkey Audience ar gyfer astudiaeth sy'n rhoi mewnwelediad gweithredadwy inni o batrymau chwilio. Gyda dyfeisiau symudol yn dod yn brif gynheiliad ym mywydau pobl, roedd iAcquire eisiau casglu rhywfaint o fewnwelediad i sut mae pobl yn defnyddio eu dyfeisiau i gynnal eu chwiliadau o ddydd i ddydd. Ar gyfer

10 Arfer Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Marchnata B2B

Ym mis Awst, anfonodd Softchoice arolwg at eu cwsmeriaid a derbyniodd 1,444 o ymatebion wedi'u cwblhau yn cynrychioli mwy na 1,200 o fusnesau bach a chanolig (SMB), menter, sector cyhoeddus a sefydliadau addysgol. Roedd 71% o'r ymatebwyr mewn TG ac yn y bôn roedd y sampl yn 50 y cant o sefydliadau'r UD a 50 y cant o Ganada - mor gynrychioliadol iawn o dirwedd fusnes Gogledd America. Un agwedd ar y cyflwyniad a ddylai sgrechian allan yw cynrychiolaeth Wordle o'r sylwadau: Perthnasol