Canllaw i Fusnesau Bach Hysbysebu ar Facebook

Mae'r gallu i fusnesau adeiladu cynulleidfa yn organig a marchnata iddynt ar Facebook wedi dirwyn i ben i raddau helaeth. Nid yw hynny'n golygu nad yw Facebook yn adnodd hysbysebu â thâl gwych, serch hynny. Gyda bron pob darpar brynwr rydych chi'n ceisio ei gyrraedd mewn un platfform, a'r gallu i'w targedu'n derfynol a'u cyrraedd, gall hysbysebu ar Facebook yrru llawer o alw am eich busnes bach. Pam Mae Busnesau Bach yn Hysbysebu ar Facebook 95% o