Ymateb: Awtomeiddio'ch Ymgysylltiad Gwerthu â Chwilio ac Allgymorth E-bost LinkedIn

Ni fyddai unrhyw un yn dadlau mai LinkedIn yw'r platfform rhwydweithio cymdeithasol mwyaf cyflawn yn seiliedig ar fusnes ar y blaned. Mewn gwirionedd, nid wyf wedi edrych ar ailddechrau ynghlwm ar gyfer ymgeisydd nac wedi diweddaru fy ailddechrau fy hun mewn degawd ers defnyddio LinkedIn. Mae LinkedIn nid yn unig yn caniatáu imi weld popeth y mae ailddechrau yn ei wneud, ond gallaf hefyd ymchwilio i rwydwaith yr ymgeisydd a gweld gyda phwy y buont yn gweithio ac ar eu cyfer - yna cysylltu â'r bobl hynny i ddarganfod