Outgrow: Cynyddu Eich ROI Marchnata Cynnwys gyda Chynnwys Rhyngweithiol

Ar bodlediad diweddar gyda Marcus Sheridan, siaradodd am y tactegau y mae busnesau yn colli'r marc arnynt wrth iddynt ddatblygu eu hymdrechion marchnata digidol. Gallwch wrando ar y bennod gyfan yma: Un allwedd y siaradodd â hi wrth i ddefnyddwyr a busnesau barhau i hunangyfeirio eu siwrneiau cwsmeriaid yw cynnwys rhyngweithiol. Soniodd Marcus am dri math o gynnwys rhyngweithiol sy'n galluogi'r hunan-gyfeiriad: Hunan-amserlennu - y gallu i obaith sefydlu a

Cyfrifiannell: Cyfrifwch Isafswm Maint Sampl Eich Arolwg

Mae datblygu arolwg a sicrhau bod gennych ymateb dilys y gallwch seilio'ch penderfyniadau busnes arno yn gofyn am gryn dipyn o arbenigedd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich cwestiynau'n cael eu gofyn mewn modd nad yw'n gogwyddo'r ymateb. Yn ail, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n arolygu digon o bobl i gael canlyniad ystadegol ddilys. Nid oes angen i chi ofyn i bob person, byddai hyn yn llafurddwys ac yn eithaf drud. Cwmnïau ymchwil marchnad

Cyfrifiannell: Rhagfynegwch Sut y Bydd Eich Adolygiadau Ar-lein yn Effeithio ar Werthu

Mae'r gyfrifiannell hon yn darparu cynnydd neu ostyngiad a ragwelir mewn gwerthiannau yn seiliedig ar nifer yr adolygiadau cadarnhaol, adolygiadau negyddol, ac adolygiadau wedi'u datrys sydd gan eich cwmni ar-lein. Os ydych chi'n darllen hwn trwy RSS neu e-bost, cliciwch drwodd i'r wefan i ddefnyddio'r offeryn: I gael gwybodaeth am sut y datblygwyd y fformiwla, darllenwch isod: Fformiwla ar gyfer Gwerthiannau Cynyddol Rhagfynegol o Adolygiadau Ar-lein Mae Trustpilot yn blatfform adolygu ar-lein B2B ar gyfer dal a rhannu adolygiadau cyhoeddus

Pa dechnoleg sydd wedi'i dileu gyda ffonau clyfar?

Rydyn ni'n dod i fyny ar ben-blwydd yr iPhone yn 10 oed, a lansiwyd Mehefin 29ain, 2007. Fel unrhyw seicopath argyhoeddiadol, mae ffonau smart yn gallu rhoi ffrynt tebyg. Maent yn gyfeillgar, yn gymwynasgar ac yn ymddangos fel na fyddent yn brifo pryf. Trwy'r amser maent yn lladdwyr sadistaidd sy'n mygu clociau larwm yn eu cwsg ac yn sicrhau na cheir hyd i'ch system GPS byth eto. James Pelton Nid yw ond yn addas bod Rhybuddion Testun Symudol yn lansio'r ffeithlun llofrudd hwn:

Beth yw cynadledda gwan yn ei gostio i chi?

Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith y bûm ar alwad cynhadledd a oedd yn wastraff amser llwyr. P'un a oedd yn feddalwedd glitchy, cyflwynwyr heb baratoi, neu'n drychineb sain, mae'n gwastraffu llawer o amser ac adnoddau. Ac yn sicr nid yw'n helpu pan fyddaf yn teimlo fel hyn yn digwydd mwy na 30 y cant o'r amser. Mae pob cyfarfod - ar-lein neu'n bersonol - yn fuddsoddiad y mae eich cwmni yn ei wneud mewn amser, arian ac adnoddau. P'un a yw'r buddsoddiad hwnnw'n troi