Sut i ostwng eich cost caffael cwsmer ar gyfer yr uchafswm ROI

Pan rydych chi newydd ddechrau busnes, mae'n demtasiwn denu cleientiaid ym mha bynnag ffordd y gallwch chi, waeth beth yw'r gost, yr amser neu'r egni. Fodd bynnag, wrth i chi ddysgu a thyfu byddwch yn sylweddoli bod cydbwyso cost gyffredinol caffael cwsmeriaid â ROI yn hanfodol. I wneud hynny, bydd angen i chi wybod eich cost caffael cwsmer (CAC). Sut i Gyfrifo Cost Caffael Cwsmer Er mwyn cyfrifo CAC, mae angen i chi rannu'r holl werthiannau a

Tueddiadau Marchnata Cynnwys B2B

Amharodd y pandemig ar dueddiadau marchnata defnyddwyr wrth i fusnesau addasu i gamau a gymerwyd gan y llywodraeth i geisio atal COVID-19 rhag lledaenu'n gyflym. Wrth i gynadleddau gael eu cau, symudodd prynwyr B2B ar-lein am gynnwys ac adnoddau rhithwir i'w cynorthwyo trwy gamau taith prynwr B2B. Mae'r tîm yn Digital Marketing Philippines wedi llunio'r Tueddiadau Marchnata Cynnwys ffeithlun B2B hwn yn 2021 sy'n gyrru tueddiadau cartref 7 yn ganolog i sut mae cynnwys B2B

Cheetah Digital: Sut i Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn Economi'r Ymddiriedolaeth

Mae defnyddwyr wedi adeiladu wal i amddiffyn eu hunain rhag actorion gwael, ac wedi codi eu safonau ar gyfer y brandiau maen nhw'n gwario eu harian gyda nhw. Mae defnyddwyr eisiau prynu oddi wrth frandiau sydd nid yn unig yn dangos cyfrifoldeb cymdeithasol, ond sydd hefyd yn gwrando, yn gofyn am gydsyniad, ac yn cymryd eu preifatrwydd o ddifrif. Dyma a elwir yn economi ymddiriedaeth, ac mae'n rhywbeth y dylai pob brand ei gael ar flaen eu strategaeth. Cyfnewid Gwerth Gydag unigolion sy'n agored i fwy na

Dangosol: Dadansoddeg Cwsmeriaid â Mewnwelediadau Gweithredadwy

Nid yw data mawr bellach yn newydd-deb ym myd busnes. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n meddwl amdanynt eu hunain fel rhai sy'n cael eu gyrru gan ddata; mae arweinwyr technoleg yn sefydlu seilwaith casglu data, mae dadansoddwyr yn didoli trwy'r data, ac mae marchnatwyr a rheolwyr cynnyrch yn ceisio dysgu o'r data. Er gwaethaf casglu a phrosesu mwy o ddata nag erioed, mae cwmnïau'n colli mewnwelediadau gwerthfawr am eu cynhyrchion a'u cwsmeriaid oherwydd nad ydyn nhw'n defnyddio'r offer cywir i ddilyn defnyddwyr ar draws taith gyfan y cwsmer.

10 Buddion Rhaglenni Teyrngarwch a Gwobrwyo Cwsmeriaid

Gyda dyfodol economaidd ansicr, mae'n hanfodol bod busnesau'n canolbwyntio ar gadw cwsmeriaid trwy brofiad eithriadol i gwsmeriaid ac yn gwobrwyo am fod yn deyrngar. Rwy'n gweithio gyda gwasanaeth dosbarthu bwyd rhanbarthol ac mae'r rhaglen wobrwyo maen nhw wedi'i datblygu yn parhau i gadw cwsmeriaid yn dychwelyd drosodd a throsodd. Ystadegau Teyrngarwch Cwsmer Yn ôl Papur Gwyn Experian, Adeiladu Teyrngarwch Brand mewn Byd Traws-Sianel: gellir diffinio 34% o boblogaeth yr UD fel teyrngarwyr brand Mae 80% o deyrngarwyr brand yn honni eu bod